کنترل تردد

February 4, 2017

اطلاعات فنی دستگاه های کنترل تردد

اطلاعات فنی دستگاه های کنترل تردد   • قابلیت باز کردن درب و کنترل تردد پرسنل به روش:  اثر انگشت ،کارت ، رمز، اثر انگشت و رمز […]

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×