دستگاه تحویل کارت اتوماتیک

ژانویه 31, 2017

دستگاه تحویل کارت

دستگاه تحویل کارت اتوماتیک دستگاه تحویل کارت اتوماتیک قبل از راهبند در ورودي و خروجي جهت ارائه كارت به مشتري نصب مي شود. اين دستگاه مجهز […]

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×