بهترین تاکسیمتر

بهمن 30, 1395

تاکسیمتر 10 منظوره

تاکسیمتر 10 منظوره : کارتخوان چند منظوره جهت مدیریت و بررسی سیستم تاکسیرانی : اتصال کارتخوان جهت کسر مبلغ کرایه : با استفاده از کارتخوان متصل […]
بهمن 30, 1395

تاکسیمتر کیلومتری

تاکسیمتر کیلومتری : تاکسیمتر کیلومتری شامل ویژگی های : قابلیت محاسبه مبلغ کرایه بر مبنای کیلومتر امکان اتصال به پرینتر بیرونی امکانات تاکسیمتر و مدیریت ناوگان […]

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×