تجهیزات سخت افزاری مدیریت ناوگان اتوبوسرانی

فوریه 14, 2017

کارت شهروندی

کارت شهروندی کارت شهروندی، كلیه عملیات مالی مربوط به کارت پول مسافران را مدیریت می نماید. این سیستم را بلیط الکترونیک  نامیده و  امکان جایگزین سازی […]
فوریه 14, 2017

توزیع،فروش و شارژ كارت شهروندی

توزیع،فروش و شارژ كارت شهروندی انواع روش شارژ کارت شهروندی :    1. دستگاه شارژ کارت مسافر در گیشه: توزیع،فروش و شارژ كارت شهروندی به دليل […]
فوریه 14, 2017

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران از این دستگاه جهت کنترل و انتقال اعتبار به دستگاه افزایش اعتبار […]
فوریه 14, 2017

سیستم مديريت و کنترل بازرسی

سیستم مديريت و کنترل بازرسی سیستم مديريت و کنترل بازرسی منظور از این سیستم مدیریت و کنترل مجموع سیستم راننده، مسئول خط و بازرس است. نوع […]

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×