نحوه عملکرد دستگاه های کاهش و افزایش، اعتبار شهربازی به چه شکل می باشد؟

نحوه عملکرد دستگاه های کاهش و افزایش، اعتبار شهربازی به چه شکل می باشد؟

دستگاههای کاهش اعتبار در سیستم بلیت الکترونیک شهربازی دستگاههای هستند که برای هر کدام از بازی های شهربازی نصب می شوند و مراجعه کننده برای استفاده از آن بازی پس از اینکه کارت خود را شارژ کرد با نگه داشتن کارت شهربازی خود در مقابل دستگاه کاهش اعتبار ، پس از اینکه مبلغ تعیین شده برای آن بازی از کارت شخص کم شد بازی برایش فعال می شود. از طرفی در این سیستم دستگاههایی داریم که با عنوان دستگاه های افزایش اعتبار نامگذای شده اند و برای شارژ کردن کارت های شهربازی از آنها استفاده می شود . این دستگاهها در کنار هم و دستگاههایی نظیر این ها که این مجموعه را تکمیل میکنند تشکیل سیستم اتوماسیون شهربازی را میدهند و در آخر شخصی که وارد شهربازی می شود براحتی میتواند با استفاده از سیستم کارت های هوشمند شهربازی از خدمات ویژه و بازی های مختلف استفاده نماید بدون اینکه بخواهد درگیر صف های طولانی خرید بلیت های سنتی و طی کردن روال های اینچنینی شود .

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×