امکانات نرم افزاری

امکانات نرم افزاری

 • گزارش های نموداری و آماری از عملکرد سازمان اتوبوسرانی در یک محدوده زمانی
 • امکان تعیین گروه برای کارتهای بلیط و گروه بندی کارتها
 • امکان تعیین نرخ متفاوت برای هر گروه از کارت پول ها، نرخ های ویژه برای قشرهای مختلف استفاده کنندگان جهت مدیریت بهتر ترافیک شهری مورد نیاز می باشد که با سیاست
 • گزاری فرهنگی قابلیت اجرا خواهد داشت..
 • امکان کنترل تردد راننده و باجه دار
 • گزارش کاهش اعتبارها و تعداد مسافر جابجا شده در یک بازه زمانی توسط یک راننده
 • گزارش افزایش اعتبار کارت پولها دریک بازه زمانی توسط یک باجه دار
 • امکان پیگیری مبلغ، تاریخ و ساعت افزایش یا کاهش اعتبار یک کارت پول در یک بازه زمانی
 • امکان ورود و ویرایش مشخصات مناطق ، خطوط ، اتوبوسها، پرسنل ، ایستگاهها ، و باجه ها
 • امکان تولید صورت حساب های مربوط به کار راننده
 • امکان کنترل سطح دسترسی کاربران
 • تولید گزارشهای مورد نیاز توسط کاربر
 • امکان کارکرد تحت شبکه
 • تعریف تمامی خطوط و ایستگاهها و وسایل نقلیه در نرم افزار
 • امکان گروه بندی استفاده کنندگان و تعیین مبلغ برای هر گروه
 • امکان تعریف مناطق مختلف و دسته بندی اتوبوس های مختلف برای هر منطقه و هر خط
 • امکان گزارش گیری براساس هر گروه ، ایستگاههای اتوبوس و وسایل نقلیه
 • گزارش گیری از کارکرد هر باجه افزایش اعتبار
 • تخلیه اتوماتیک اطلاعات دستگاه های کاهنده با استفاده از شبکه بی سیم (WIFI)
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربر های مختلف
 • امکان شارژ کارت مادر جهت کنترل و افزایش اعتبار دستگاه شارژ کارت
 • ارائه گزارشات مدیریتی
 • بانک اطلاعاتی Sql Serverنرم افزارهای اتوبوسرانی

نکته: در صورت دارا بودن نرم افزار مکان یابی امکان گزارش گیری از تردد مسافران بر حسب ایستگاه جهت شناسایی ایستگاههای پر تردد در یک بازه زمانی فراهم می شود.

  ثبت شماره تماس

  شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

  مثال : 09120000000  [recaptcha]

  ×