گیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد:

با استفاده از این دستگاه می توان کنترل تردد افراد به وروددی ها , واحدها و قسمت های مختلف هر سازمان یا اداره یا باشگاه ورزشی یا شهربازی یا ….. را کنترل نمود ضمناً قابلیت محدود شدن تردد افراد به قسمت مختلف از دیگر محاسن این سیستم می باشد ، همچنین با استفاده از این سیستم می توان کنترل ورود و خروج مشتری یا ارباب رجوع را به قسمت های مختلف مجموعه با امکان ثبت عکس افراد در حین ورود و خروج کنترل نمود .
در زیر به برخی از محاسن این گیت ها و انواع مختلف آن اشاره می کنیم:

 •  تمامی تردد ها و یا تراکنش ها در بانک اطلاعاتی ثبت شده و قابل گزارش گیری می باشد.
 •  قابلیت ثبت عکس افراد در هنگام تردد با استفاده از دوربین های تحت شبکه
 •  قابلیت ضبط کردن 20 ثانیه قبل و بعد از تردد در سیستم های اتوماسیون کنترل تردد
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع حضور و غیاب
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع اتوماسیون پارکینگ
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع کنترل اتاق سرور
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع اتوماسیون ورزشی
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع اتوماسیون پینت بال
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع کنترل پارک آبی
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع شهربازی
  و …
image_pdfimage_print

Using this device, it is possible to control the peoples’ access to entrances, units and parts of each organization or department or sports club or playground or ….. In addition, the ability to restrict the access to different parts are of the other benefits of these devices. The system can also control the arrival and departure of the client or clients to different parts of the collection with the ability to register the photos of people during entry and exit.
Here are some of the benefits of these gates and its various types:
– All commutes or transactions are registered and can be logged in the database.
– Ability to record photos of people while on the move using network cameras
– Recording 20 seconds before and after commute in traffic control automation systems
– Ability to connect to a comprehensive attendance system
– Ability to connect to an integrated parking automation system
– Ability to connect to the comprehensive server room control system
– The ability to connect to a comprehensive sports automation system
– The ability to connect to the comprehensive paintball automation system
– Ability to connect to the comprehensive water park control system
– Ability to connect to a comprehensive gaming system
And …

image_pdfimage_print

گیت کنترل تردد:

با استفاده از این دستگاه می توان کنترل تردد افراد به وروددی ها , واحدها و قسمت های مختلف هر سازمان یا اداره یا باشگاه ورزشی یا شهربازی یا ….. را کنترل نمود ضمناً قابلیت محدود شدن تردد افراد به قسمت مختلف از دیگر محاسن این سیستم می باشد ، همچنین با استفاده از این سیستم می توان کنترل ورود و خروج مشتری یا ارباب رجوع را به قسمت های مختلف مجموعه با امکان ثبت عکس افراد در حین ورود و خروج کنترل نمود .
در زیر به برخی از محاسن این گیت ها و انواع مختلف آن اشاره می کنیم:

 •  تمامی تردد ها و یا تراکنش ها در بانک اطلاعاتی ثبت شده و قابل گزارش گیری می باشد.
 •  قابلیت ثبت عکس افراد در هنگام تردد با استفاده از دوربین های تحت شبکه
 •  قابلیت ضبط کردن 20 ثانیه قبل و بعد از تردد در سیستم های اتوماسیون کنترل تردد
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع حضور و غیاب
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع اتوماسیون پارکینگ
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع کنترل اتاق سرور
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع اتوماسیون ورزشی
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع اتوماسیون پینت بال
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع کنترل پارک آبی
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع شهربازی
  و …
image_pdfimage_print

  ثبت شماره تماس

  شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

  مثال : 09120000000  [recaptcha]

  ×