گشت و نگهبانی

گشت و نگهبانی:

درکلیه مکان هایی که امنیت، کنترل و نظارت آنها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لازم است طی بازه های زمانی مشخص به طور مرتب بازدید و سرکشی انجام شود و نگهبان یا نگهبانانی برای این منظور وجود دارند می توان از سیستم گشت و نگهبانی استفاده کرد مانند انبارها، کارخانجات، کارگاهها، مراکز و اماکن نظامی، مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری، پستهای مخابراتی، پستهای لوله نفت و گاز و . . .

بزرگترین مشکلی که در این حالت وجود دارد، امکان فراموشی نگهبانان از سرکشی پست خاص، تاخیر یا بی نظمی در بازدید، سهل انگاری در نظارت و بطور کلی عدم اطلاع دقیق از عملکرد نگهبانان می باشد.سامانه گشت و نگهبانی علاوه بر آنکه بهترین راه حل مکانیزه برای رفع این مشکل است، گزارشات متنوع ، بسیار مفید و کاربردی نیز برای مدیریت عملکرد نگهبانان ، تحلیل و برنامه ریزی ارائه خواهد داد.

در این سامانه پس از مشخص نمودن محل های سرکشی، ترتیب سرکشی به این محلها و تعیین بازه های زمانی برای سرکشی به هر پست، توسط دستگاه گشت و نگهبانی هر یک از سرکشی های انجام شده به تفکیک هر نگهبان  ثبت و پس از تخلیه اطلاعات از طریق نرم افزار، گزارشی ازجزییات عملکرد هر یک از افراد نگهبان به دست می آید.

image_pdfimage_print
 

امکانات نرم افزاری

تجهیزات سخت افزاری

گالری فیلم و عکس

 

In all places where security, control and supervision are of great importance and need to be regularly monitored over a given period of time, and there are guard or guards for this purpose, a security system can be used.

The biggest problem in this case is the possibility for the guards to be obliterated from certain posts, have delays or disrupted visits, negligence in monitoring, and in general, poor performance of guards.

The patrol and security system, in addition to being the best mechanized solution to this problem, will provide diverse, useful and practical reports for managing the performance of guards, analysis and scheduling.

In this system, after determining the patrolling route and checkpoints, the order of checkpoints can be determined. Using portable devices, guards can check into each patrolling station with the data of exact time being recorded. The software flow provides a report of the performance details of each guard.

image_pdfimage_print
 

Software Features

Hardware Features

Gallery

 

گشت و نگهبانی:

درکلیه مکان هایی که امنیت، کنترل و نظارت آنها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لازم است طی بازه های زمانی مشخص به طور مرتب بازدید و سرکشی انجام شود و نگهبان یا نگهبانانی برای این منظور وجود دارند می توان از سیستم گشت و نگهبانی استفاده کرد مانند انبارها، کارخانجات، کارگاهها، مراکز و اماکن نظامی، مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری، پستهای مخابراتی، پستهای لوله نفت و گاز و . . .

بزرگترین مشکلی که در این حالت وجود دارد، امکان فراموشی نگهبانان از سرکشی پست خاص، تاخیر یا بی نظمی در بازدید، سهل انگاری در نظارت و بطور کلی عدم اطلاع دقیق از عملکرد نگهبانان می باشد.سامانه گشت و نگهبانی علاوه بر آنکه بهترین راه حل مکانیزه برای رفع این مشکل است، گزارشات متنوع ، بسیار مفید و کاربردی نیز برای مدیریت عملکرد نگهبانان ، تحلیل و برنامه ریزی ارائه خواهد داد.

در این سامانه پس از مشخص نمودن محل های سرکشی، ترتیب سرکشی به این محلها و تعیین بازه های زمانی برای سرکشی به هر پست، توسط دستگاه گشت و نگهبانی هر یک از سرکشی های انجام شده به تفکیک هر نگهبان  ثبت و پس از تخلیه اطلاعات از طریق نرم افزار، گزارشی ازجزییات عملکرد هر یک از افراد نگهبان به دست می آید.

image_pdfimage_print
 

امکانات نرم افزاری

تجهیزات سخت افزاری

گالری فیلم و عکس

 

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×