سیستم کنترل تردد و دسترسی

سیستم کنترل تردد و دسترسی

سیستم کنترل تردد و دسترسی با استفاده از این سیستم می توان کنترل تردد پرسنل به واحدها و اتاق های مختلف هر سازمان یا اداره را کنترل کرد ضمناً قابلیت محدود شدن تردد افراد به قسمت مختلف از دیگر محاسن این سیستم می باشد ، همچنین با استفاده از این سیستم می توان کنترل ورود و خروج ارباب رجوع را به قسمت های مختلف مجموعه با امکان ثبت عکس افراد در حین ورود را کنترل نمود و می توان در صورت لزوم انواع گزارشات را در قالب فایل نرم افزار و  اکسل دریافت نمود.

همچنین این دستگاه ها می توانند در تعداد بالا در طبقات و مراکز قرار داده شده و با نرم افزار مورد نظر مدیریت شوند ، دریافت اطلاعات شوند و ساعت و تاریخ آن نیز با سرور از طریق نرم افزار قابل تنظیم می باشد.

قابلیت های سیستم کنترل تردد :

 • تمامی تردد ها در بانک اطلاعاتی ثبت شده و قابل گزارش گیری می باشد.
 •  قابلیت ثبت عکس افراد در هنگام تردد
 •  قابلیت ضبط کردن 20 ثانیه قبل و بعد از تردد
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع حضور و غیاب
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع اتوماسیون پارکینگ
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع کنترل اتاق سرور
image_pdfimage_print

Using this system, it is possible to control the personnelS’ access to different units and rooms of each organization or office, as well as the ability to restrict access to different parts of the building, as well as using the system to control entry and exit of clients

– All commute is stored in the database and can be logged.
– Ability to record photos of people while on the move
– Recording 20 seconds before and after each commute
– Ability to connect to a comprehensive attendance system
– Ability to connect to an integrated parking automation system
– Ability to connect to the comprehensive server room control system

image_pdfimage_print

سیستم کنترل تردد و دسترسی

سیستم کنترل تردد و دسترسی با استفاده از این سیستم می توان کنترل تردد پرسنل به واحدها و اتاق های مختلف هر سازمان یا اداره را کنترل کرد ضمناً قابلیت محدود شدن تردد افراد به قسمت مختلف از دیگر محاسن این سیستم می باشد ، همچنین با استفاده از این سیستم می توان کنترل ورود و خروج ارباب رجوع را به قسمت های مختلف مجموعه با امکان ثبت عکس افراد در حین ورود را کنترل نمود و می توان در صورت لزوم انواع گزارشات را در قالب فایل نرم افزار و  اکسل دریافت نمود.

همچنین این دستگاه ها می توانند در تعداد بالا در طبقات و مراکز قرار داده شده و با نرم افزار مورد نظر مدیریت شوند ، دریافت اطلاعات شوند و ساعت و تاریخ آن نیز با سرور از طریق نرم افزار قابل تنظیم می باشد.

قابلیت های سیستم کنترل تردد :

 • تمامی تردد ها در بانک اطلاعاتی ثبت شده و قابل گزارش گیری می باشد.
 •  قابلیت ثبت عکس افراد در هنگام تردد
 •  قابلیت ضبط کردن 20 ثانیه قبل و بعد از تردد
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع حضور و غیاب
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع اتوماسیون پارکینگ
 •  قابلیت اتصال به سیستم جامع کنترل اتاق سرور
image_pdfimage_print

  ثبت شماره تماس

  شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

  مثال : 09120000000  [recaptcha]

  ×