کارت هوشمند ، دستبند

کارت هوشمند ، دستبند

کارت هوشمند ، دستبند كارت هوشمند با تکنولوژي RFID در انواع مختلف با توجه به پروژه ها قابل ارائه مي باشد:

 • كارت هوشمند بدون تماس
 • دستبند هوشمندvarzeshi 12

varzeshi 18

  ثبت شماره تماس

  شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

  مثال : 09120000000  [recaptcha]

  ×