کارتخوان ثبت نام

کارتخوان ثبت نام

کارتخوان ثبت نام از این دستگاه جهت ثبت نام اعضا و تمدید عضویت آنها استفاده می شود. این دستگاه صرفاً کارتخوان رومیزی جهت ثبت نام بوده و قابلیت کنترل گیت و یا ادوات جانبی را ندارد و بیشتر جهت اعتبار دادن به کارت افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×