کارتخوان ثبت نام

کارتخوان ثبت نام

کارتخوان ثبت نام از این دستگاه جهت ثبت نام اعضا و تمدید عضویت آنها استفاده می شود. این دستگاه صرفاً کارتخوان رومیزی جهت ثبت نام بوده و قابلیت کنترل گیت و یا ادوات جانبی را ندارد و بیشتر جهت اعتبار دادن به کارت افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

image_pdfimage_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×