چه ویژگی هایی یک نرم افزار حضور و غیاب را از دیگر نرم افزار ها ی هم نوع خود متمایز میکند؟

چه ویژگی هایی یک نرم افزار حضور و غیاب را از دیگر نرم افزار ها ی هم نوع خود متمایز میکند؟
نرم افزار حضور غباب به شما کمک میکند که پنل مدیریتی شیفت های کاری و سایر تنظیمات را در اختیار داشته باشید .
در شرکت پردازنده پارس توسط تیم پشتیبانی شرکت آموزش هایی برای کار کردن و گزارش گرفتن از این نرم افزار به شما داده می شود که براحتی بتوانید توسط این آموزش ها با این دستگاه کار کرده و گزارشات لازم را بگیرید. در این صورت براحتی میتوان پایان هر ماه لیست ورود و خروج کارکنان را در اختیار داشته باشید . این مورد برای اینکه خطاهای انسانی و چشمی کاهش پیدا کند بسیار مفید است و در طول زمان باعث می شود که فشار و بار کاری شما از لحاظ انجام محاسبات ساعت کاری کارمندان و همچنین در اختیار داشتن گزارش مرخصی و ماموریت آنها بسیار کاهش پیدا کند. شما میتوانید در سیستم نرم افزاری این دستگاه شیفت های کاری تعیین نمایید و با همین الگوی کاری فرایند محاسبه حقوق و دستمزد را انجام دهید .
برای پیدا کردن راه کار های بهتر و مناسب تر جهت استفاده درست از این دستگاه میتوانید نحوه کارکرد آن را از مسئولین نصب که آن را برای شما نصب میکنند بپرسید و راهنمایی های لازم را از جانب ایشان دریافت کنید .

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×