هوشمند سازی پارکینگ های شهری چه تاثیری در روند کاهش ترافیک دارد؟

تراکم جمعیت و تردد بیش از ظرفیت خیابان ها باعث ایجاد ترافیک شهری و در نتیجه مشکلات عبور و مرور در خیابان های شلوغ و مراکز پر رفت و آمد شده است ، لذا گسترش پارکینگ های طبقاتی عمومی میتواند روند تاثیر گذاری بر ترافیک شهری داشته باشد در همین حین یک پارکینگ مکانیزه در برابر یک پارکینگ سنتی در روند ترافیک شهری تاثیری مستقیم داردبه گونه ای که سرعت و نظم و همچنین امنیت خودرو میتواند باعث استفاده ی بیشتر از پارکینگ های طبقاتی و کاهش حجم خودرو از خیابان ها شود.

یک پارکینگ مکانیزه میتواند فضای پارک خالی در پارکینگ ها را قبل از ورود نمایش دهد علاوه بر امنیت وسرعت در رفت و آمد می بایست به گونه ای باشد که در کمترین زمان ممکن بهترین مکان قابل دسترس را برای محل پارک خودرو بیابیم تا از هدر رفتن زمان جلوگیری شود تا بتواند جایگزین مناسبی برای پارک در محیط خیابان باشد.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×