هوشمند سازی مراکز تفریحی و شهربازی ها به چه شکل می باشد و چه تغییراتی را به همراه داشته است؟

هوشمند سازی مراکز تفریحی و شهربازی ها به چه شکل می باشد و چه تغییراتی را به همراه داشته است؟

سیستم های سنتی کارتهای شهربازی مدتهاست که در حال منسوخ شدن هستند و به همین علت تکنولوژی استفاده از کارت هوشمند کم کم در حال جایگزین  شدن آن می باشد . در این بخش تعریفی کلی درباره اتوماسیون شهربازی را برای شما خواهیم گفت . اتوماسیون شهربازی به این شکل می باشد که مراحل خرید بلیت از گیشه و ارائه آن به مسئول بازی از شیوه سنتی خود خارج شده و روندی امروزی و هوشمند پیدا میکند که به آن اتوماسیون شهربازی گفته می شود . مراجعه کنندگان به شهربازی این کارتها را از باجه ها تهیه کرده و به میزان دلخواه شارژ مینمایند و پس از آن در مراحل بعدی زمانیکه میخواهند بازی خاصی را فعال کنند و یا وارد بازی دسته جمعی خاصی شوند کافیست که کارت شهربازی خود را جلوی دستگاه کاهش اعتبار آن بازی بگیرند تا آن بازی به ازای کاهش آن مقدار تعیین شده برای آن شخص فعال شود.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×