نمایشگر ظرفیت

نمایشگر ظرفیت

نمایشگر ظرفیت در ورودی و خروجی پارکینگ ها یا خیابان های اطراف می توان با هدایت بهتر خودرو ها و نشان دادن ظرفیت خالی پارکینگ علاوه بر درآمد بیشتر و جذب بهتر مشتری باعث کاهش ترافیک نیز شد. این دستگاه با قابلیت نمایش ظرفیت خالی پارکینگ بهترین راهکار برای تبلیغات پارکینگ در فضای خارج از پارکینگ و جذب بهتر مشتری می باشد.

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×