نرم افزار ناوبری هوشمند

نرم افزار ناوبری هوشمند

نرم افزار ناوبری هوشمند با استفاده از این نرم افزار موقعیت لحظه ای ناوگان را بر روی نقشه به همراه سرعت هر وسیله نقلیه نشان می دهیم این نرم افزار با  سازگاری کامل با نرم افزار Google Mapحرکت خودروها  را به طرز زیبایی به نمایش در می آید . حرکت هیچ خودرویی از دید این نرم افزار مخفی نمانده و هرگونه حرکت غیر استاندارد راننده اعم از  سرعت غیر مجاز ، توقف بیش از حد ، خروج از محدوده تعیین شده و … به مرکز کنترل مخابره میشود و در دید مسئولین قرار دارد و همچنین  از طریق این سیستم می توان پیغام های مناسب و یا تذکر لازم متناسب با خطاهای صورت گرفته به دستگاه نصب شده در خودرو ارسال شود و راننده میتواند بر روی نمایشگر دستگاه پیغام متنی را مشاهده نماید.

با استفاده از این نرم افزار موقعیت لحظه ای ناوگان را بر روی نقشه به همراه سرعت هر وسیله نقلیه نشان می دهیم این نرم افزار با  سازگاری کامل با نرم افزار Google Mapحرکت خودروها  را به طرز زیبایی به نمایش در می آید . حرکت هیچ خودرویی از دید این نرم افزار مخفی نمانده و هرگونه حرکت غیر استاندارد راننده اعم از  سرعت غیر مجاز ، توقف بیش از حد ، خروج از محدوده تعیین شده و … به مرکز کنترل مخابره میشود و در دید مسئولین قرار دارد و همچنین  از طریق این سیستم می توان پیغام های مناسب و یا تذکر لازم متناسب با خطاهای صورت گرفته به دستگاه نصب شده در خودرو ارسال شود و راننده میتواند بر روی نمایشگر دستگاه پیغام متنی را مشاهده نماید.

نرم افزار ناوبری هوشمند

نرم افزار ناوبری هوشمند با استفاده از این نرم افزار موقعیت لحظه ای ناوگان را بر روی نقشه به همراه سرعت هر وسیله نقلیه نشان می دهیم این نرم افزار با  سازگاری کامل با نرم افزار Google Mapحرکت خودروها  را به طرز زیبایی به نمایش در می آید . حرکت هیچ خودرویی از دید این نرم افزار مخفی نمانده و هرگونه حرکت غیر استاندارد راننده اعم از  سرعت غیر مجاز ، توقف بیش از حد ، خروج از محدوده تعیین شده و … به مرکز کنترل مخابره میشود و در دید مسئولین قرار دارد و همچنین  از طریق این سیستم می توان پیغام های مناسب و یا تذکر لازم متناسب با خطاهای صورت گرفته به دستگاه نصب شده در خودرو ارسال شود و راننده میتواند بر روی نمایشگر دستگاه پیغام متنی را مشاهده نماید.

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×