نرم افزار حضورو غیاب راننده و پرسنل

نرم افزار حضورو غیاب راننده و پرسنل

نرم افزار حضورو غیاب راننده و پرسنل شرکت پردازنده پارس با دارا بودن سیستم جامع حضور و غیاب با قابلیت پشتیبانی از انواع شیفت های اداری سازمان و گردشی قابلیت کنترل حضور وغیاب راننده و پرسنل را دارا میباشد ضمناً‌ این سیستم می تواند با دریافت اطلاعات از دستگاه کنسول راننده جزییات حضور و غیاب راننده در اتوبوس را نیز ارائه نماید  .

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×