نرم افزار جامع اتوماسیون شهربازی

نرم افزار سیستم های اعتباری

Credit Card

نرم افزار جامع اتوماسیون شهربازی

نرم افزار جامع اتوماسیون شهربازی در اين سيستم شخص با مراجعه به گيشه فروش بليط , يك كارت هوشمند به ميزان شارژ مورد نظر خود تهيه مي كند سپس با مراجعه به دستگاه هاي بازي مورد علاقه خود , با نشان دادن كارت به دستگاه كاهش اعتبار (شهربازي)  در صورت داشتن شارژ به مبلغ تعیين شده مبلغ مورد نظر از اعتبار كارت وی كسر شده و دستگاه های بازی فعال می شوند. شایان ذکر است درمورد دستگاه های بازی چند نفره می توان از طریق گیت کنترل تردد و یا پرینتر حرارتی ، چراغ راهنما (سبز و قرمز) در صورت مجاز بودن به استفاده از بازی اجازه ورود این افراد را به محوطه بازی های گروهی صادر کرد

شخص با استفاده از كارت مي تواند علاوه بر دستگاه هاي بازي از پاركينگ يا رستوران و یا مراکز خرید مجموعه نيز استفاده کند. این سیستم با قابلیت ارائه گزارشات متنوع می تواند در صورت ادعاي مشتري به عدم استفاده از دستگاه خاصي یا … شخص با مراجعه به پذيرش و ارائه كارت خود به مسئول آنجا مي تواند اطلاعات مربوط به استفاده از امكانات شهربازي را به صورت پرینت با ساعت و تاريخ استفاده و جزئیات کلیه اطلاعات را از دستگاه ها دريافت كند.

 

مزاياي سيستم:

 • جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو
 • از بین رفتن هزینه سنگین چاپ بلیط
 • استفاده از مراکز خرید و رستورانهای مجموعه توسط همان کارت بازی
 • استفاده از پارکینگ مجموعه توسط همان کارت و ارتباط با راه بند
 • جلوگيري از خطاهاي انساني مربوط به اپراتورها و مسئولين دستگاه هاي بازي
 • امكان عقد قرارداد با ادارات رفاه وزارت خانه ها ،‌سازمان ها و ارگانهاي دولتي ، مدارس و …
 • معروف شدن شهربازی و تبليغ موثر توسط خود مردم و……
 • ثبت و نگهداری کلیه درآمد شهربازی اعم از کلیه دستگاه های بازی ، مراکز خرید ، بوفه و رستوران ها
 • امکان ارائه انواع پکیج های تشویقی و تخفیفی
 • امکان اتصال به سیستم بانکی جهت تخصیص درصد از درآمد شهربازی بین بهره بردار و مالک شهربازی
 • امکان تعریف محدودیت زمانی , روز و ساعت جهت استفاده از بازی ها

 

Function: In this system, the person purchases a smart card with the required amount of credit from the ticket sales office, then the card is used to access each game if enouch credit is available on the card. It’s worth noting that in the case of multiplayer gaming devices, it is possible to enter these teams into the gaming area through the access control gate or thermal printer.

Using the card, people can use the parking lot, the restaurant or the shopping mall in addition to the gaming machines. This system with the ability to provide various reports can, in the event of a customer’s complaint, give a printed report of the card’s activity with the excat hours and the date of use and details of all information from the devices.

Advantages of the system:

 • Prevent abusive and mischief
 • Ommitting the heavy ticket printing costs
 • Use shopping malls and restaurants by the same smart card
 • Access the parking lot with the same card
 • Preventing human error related to operators and game operators
 • The possibility of contracting with welfare offices of ministries, government agencies and institutions, schools and in order to issue discounts …
 • Registration and maintenance of all revenues from the playground, including all gaming machines, shopping malls, buffets and restaurants
 • Possibility to offer a variety of incentive and discount packages
 • Possibility to connect to the banking system to allocate a percentage of the revenues between the owner and the owner of the town hall
 • Ability to define time, day and hour limits for using games

نرم افزار جامع اتوماسیون شهربازی

نرم افزار جامع اتوماسیون شهربازی در اين سيستم شخص با مراجعه به گيشه فروش بليط , يك كارت هوشمند به ميزان شارژ مورد نظر خود تهيه مي كند سپس با مراجعه به دستگاه هاي بازي مورد علاقه خود , با نشان دادن كارت به دستگاه كاهش اعتبار (شهربازي)  در صورت داشتن شارژ به مبلغ تعیين شده مبلغ مورد نظر از اعتبار كارت وی كسر شده و دستگاه های بازی فعال می شوند. شایان ذکر است درمورد دستگاه های بازی چند نفره می توان از طریق گیت کنترل تردد و یا پرینتر حرارتی ، چراغ راهنما (سبز و قرمز) در صورت مجاز بودن به استفاده از بازی اجازه ورود این افراد را به محوطه بازی های گروهی صادر کرد

شخص با استفاده از كارت مي تواند علاوه بر دستگاه هاي بازي از پاركينگ يا رستوران و یا مراکز خرید مجموعه نيز استفاده کند. این سیستم با قابلیت ارائه گزارشات متنوع می تواند در صورت ادعاي مشتري به عدم استفاده از دستگاه خاصي یا … شخص با مراجعه به پذيرش و ارائه كارت خود به مسئول آنجا مي تواند اطلاعات مربوط به استفاده از امكانات شهربازي را به صورت پرینت با ساعت و تاريخ استفاده و جزئیات کلیه اطلاعات را از دستگاه ها دريافت كند.

 

مزاياي سيستم:

 • جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو
 • از بین رفتن هزینه سنگین چاپ بلیط
 • استفاده از مراکز خرید و رستورانهای مجموعه توسط همان کارت بازی
 • استفاده از پارکینگ مجموعه توسط همان کارت و ارتباط با راه بند
 • جلوگيري از خطاهاي انساني مربوط به اپراتورها و مسئولين دستگاه هاي بازي
 • امكان عقد قرارداد با ادارات رفاه وزارت خانه ها ،‌سازمان ها و ارگانهاي دولتي ، مدارس و …
 • معروف شدن شهربازی و تبليغ موثر توسط خود مردم و……
 • ثبت و نگهداری کلیه درآمد شهربازی اعم از کلیه دستگاه های بازی ، مراکز خرید ، بوفه و رستوران ها
 • امکان ارائه انواع پکیج های تشویقی و تخفیفی
 • امکان اتصال به سیستم بانکی جهت تخصیص درصد از درآمد شهربازی بین بهره بردار و مالک شهربازی
 • امکان تعریف محدودیت زمانی , روز و ساعت جهت استفاده از بازی ها