قفلهای باشگاهی

مارس 7, 2017

قفلهای الکترونیکی آنلاین

قفلهای الکترونیکی آنلاین : در این سیستم داخل هر کمد یک قفل الکترونیکی با زبانه مخصوص نصب شده و این قفل ها از طریق کابل کشی […]
مارس 7, 2017

قفلهای الکترونیکی آفلاین

قفلهای الکترونیکی آفلاین : قفلهای الکترونیکی آفلاین با امکان کارکرد در 4 متد جهت مدیریت کمد ها ی مجموعه های ورزشی که شامل قابلیت های زیر […]

قفلهای باشگاهی :

 شامل دو نوع آفلاین و آنلاین می باشد که در قفل های آفلاین با استفاده از باطری و بدون ارتباط شبکه ای مورد استفاده قرار می گیرد و در نوع آنلاین با استفاده از نرم افزار می توانیم قفل ها را مدیریت کنیم.
مارس 7, 2017

قفلهای الکترونیکی آنلاین

قفلهای الکترونیکی آنلاین : در این سیستم داخل هر کمد یک قفل الکترونیکی با زبانه مخصوص نصب شده و این قفل ها از طریق کابل کشی […]
مارس 7, 2017

قفلهای الکترونیکی آفلاین

قفلهای الکترونیکی آفلاین : قفلهای الکترونیکی آفلاین با امکان کارکرد در 4 متد جهت مدیریت کمد ها ی مجموعه های ورزشی که شامل قابلیت های زیر […]

قفلهای باشگاهی :

 شامل دو نوع آفلاین و آنلاین می باشد که در قفل های آفلاین با استفاده از باطری و بدون ارتباط شبکه ای مورد استفاده قرار می گیرد و در نوع آنلاین با استفاده از نرم افزار می توانیم قفل ها را مدیریت کنیم.

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×