قابلیتها و مزایای اتوماسیون پینت بال

قابلیتها و مزایای اتوماسیون پینت بال :

  الف)- دادن اعتبار زمانی (‌مثلاً‌ فقط همان روز یا یک هفته یا  … ) به کارت ها

    ب)– امکان عقد قرارداد های متنوع با ارگان ها ،‌سازمان ها ؛ مدارس و ….

     ج)– ارائه تخفیفات مختلف برای افراد ،‌ گروه ها و یا قرارداد ها

      د)–  قابلیت عودت دادن و یا ندادن وجه مانده اعتبار در مچ بند بنا به صلاحدید مجموعه

      ه) – قابلیت اختصاص دادن یک مچ بند یا یک کمد به افراد خاص

      و) – استفاده از کارت یا جاسوئیچی به جای مچ بند

شخص با استفاده از مچ بند یا کارت می تواند علاوه بر امکانات باشگاه پینت بال از پارکینگ یا رستوران مجموعه نیز استفاده کند و در انتها با تحویل دادن مچ بند یا کارت به پذیرش وجه ضمانت را دریافت و از مجموعه خارج شود.

با توجه به عدم خطا و اشتباه در این سیستم  در صورت ادعای مشتری به عدم استفاده از دستگاه خاصی شخص با مراجعه به پذیرش و ارائه کارت و یا مچ بند هوشمند خود به مسئول آنجا می تواند اطلاعات مربوط به استفاده از امکانات مجموعه را به صورت مکتوب با ساعت و تاریخ استفاده و جزئیات کلیه اطلاعات از دستگاه ها دریافت کند.

 

مزایای سیستم:

 • عدم نیاز به جابجایی پول نقد در باشگاه
 • افزایش نقدینگی در باشگاه
 • قابلیت باز و بسته کردن درب کمد ها و صندوق امانات توسط مچ بند هوشمند
 • از بین رفتن هزینه سنگین چاپ بلیط های کاغذی
 • استفاده از پارکینگ ، مراکز خرید ، سالن های دیگر مجموعه و رستورانهای مجموعه توسط همان مچ بند
 • جلوگیری از خطاهای انسانی مربوط به اپراتورها و مسئولین خدمات و سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو
 • امکان عقد قرارداد با ادارات رفاه وزارت خانه ها ،‌سازمان ها و ارگانهای دولتی ، مدارس و …
 • ثبت و نگهداری کلیه درآمد باشگاه پینت بال اعم از کلیه خدمات ( پارکینگ ، سایر سالن ها ، مراکز خرید ، بوفه و رستوران ها )
 • داشتن امنیت فوق العاده بالا
 • امکان شارژ مالی
 • امکان ثبت اطلاعات اشخاص ، امکان ثبت تاریخ و زمان استفاده از آنها
 • نداشتن تاریخ انقضا و امکان استفاده مادام العمر از آنها

و …

همگی از مزایای سیستم و کارت های هوشمند هستند.

Advantages of the Paintball Club Management System

A) – Give time-limited credit (only for the day or the week or …)

B) Possibility of signing various contracts with organizations, schools, etc.

C) Offer different discounts to individuals, groups or based on contracts

D) the ability to refund or not the credit

E) Ability to assign a bracelet or a locker to certain people

F) – Use a card or instead of a bracelet

The person using the bracelet or card can use the parking lot or restaurant in addition to the paintball facilities.

A printed statement of facility used can be given with exact date and hour for instances where the customer and staff don’t meet eye to eye.

Advantages of the system:

 • No need to use cash in the club
 • Increase of club revenue
 • The ability to open and close the door and lockers with smart bracelets
 • Eliminating the heavy cost of printing paper tickets
 • Use of parking, shopping malls, other venues and sets of restaurants with the same bracelet
 • Preventing human error related to the operators and service providers and abuse of opportunistic people.
 • The possibility of contracting with welfare offices of ministries, government agencies and institutions, schools and …
 • Record all paintball club income, including all services (parking, shopping malls, buffets, and restaurants)
 • Extremely high security
 • The ability to record personal information, the ability to record the date and time of their use
 • Life-long use of cards and bracelets

قابلیتها و مزایای اتوماسیون پینت بال :

  الف)- دادن اعتبار زمانی (‌مثلاً‌ فقط همان روز یا یک هفته یا  … ) به کارت ها

    ب)– امکان عقد قرارداد های متنوع با ارگان ها ،‌سازمان ها ؛ مدارس و ….

     ج)– ارائه تخفیفات مختلف برای افراد ،‌ گروه ها و یا قرارداد ها

      د)–  قابلیت عودت دادن و یا ندادن وجه مانده اعتبار در مچ بند بنا به صلاحدید مجموعه

      ه) – قابلیت اختصاص دادن یک مچ بند یا یک کمد به افراد خاص

      و) – استفاده از کارت یا جاسوئیچی به جای مچ بند

شخص با استفاده از مچ بند یا کارت می تواند علاوه بر امکانات باشگاه پینت بال از پارکینگ یا رستوران مجموعه نیز استفاده کند و در انتها با تحویل دادن مچ بند یا کارت به پذیرش وجه ضمانت را دریافت و از مجموعه خارج شود.

با توجه به عدم خطا و اشتباه در این سیستم  در صورت ادعای مشتری به عدم استفاده از دستگاه خاصی شخص با مراجعه به پذیرش و ارائه کارت و یا مچ بند هوشمند خود به مسئول آنجا می تواند اطلاعات مربوط به استفاده از امکانات مجموعه را به صورت مکتوب با ساعت و تاریخ استفاده و جزئیات کلیه اطلاعات از دستگاه ها دریافت کند.

 

مزایای سیستم:

 • عدم نیاز به جابجایی پول نقد در باشگاه
 • افزایش نقدینگی در باشگاه
 • قابلیت باز و بسته کردن درب کمد ها و صندوق امانات توسط مچ بند هوشمند
 • از بین رفتن هزینه سنگین چاپ بلیط های کاغذی
 • استفاده از پارکینگ ، مراکز خرید ، سالن های دیگر مجموعه و رستورانهای مجموعه توسط همان مچ بند
 • جلوگیری از خطاهای انسانی مربوط به اپراتورها و مسئولین خدمات و سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو
 • امکان عقد قرارداد با ادارات رفاه وزارت خانه ها ،‌سازمان ها و ارگانهای دولتی ، مدارس و …
 • ثبت و نگهداری کلیه درآمد باشگاه پینت بال اعم از کلیه خدمات ( پارکینگ ، سایر سالن ها ، مراکز خرید ، بوفه و رستوران ها )
 • داشتن امنیت فوق العاده بالا
 • امکان شارژ مالی
 • امکان ثبت اطلاعات اشخاص ، امکان ثبت تاریخ و زمان استفاده از آنها
 • نداشتن تاریخ انقضا و امکان استفاده مادام العمر از آنها

و …

همگی از مزایای سیستم و کارت های هوشمند هستند.

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×