سیستم هدایتگر پارکینگ (PGS)  چیست؟

سیستم هدایتگر پارکینگ (PGS)  چیست؟

سیستم هدایتگر پارکینگ جهت هدایت خودرو ها داخل پارکینگ استفاده می شوند. این سیستم ها از سنسور هایی که در سقف پارکینگ نصب میشوند برای تشخیص خالی و یا پر بودن محل پارک استفاده میکنند . این سنسور ها بالای سر ماشین نصب می شوند و با سنس کردن فضای پایین متوجه وجود و یا عدم وجود خودرو می شوند . این سیستم به مدیریت کردن ترافیک داخلی پارکینگ کمک شایانی میکند چرا که با در دست داشتن آمار دقیقی از تعداد محل های پارک خودرو براحتی میتوانیم ترافیک ورودی مجموعه را کنترل کرده و از سرگردان شدن خودرو در بخش های مختلفی مثل راهرو های پارکینگ و رمپ ها جلوگیری نماییم. این سیستم در پارکینگ های بسیاری نصب شده و مورد استفاده قرار میگیرد و از تکنولوژی هایی است که توجه بسیاری از پارکینگ داران و مردم را به جهت سهولت و تسهیل در پروسه پارک نمودن ماشین به خود جلب کرده است بطوریکه به یک پروسه رایج در سطح کشور تبدیل شده است و هر روزه تعداد پارکینگ هایی که از این متد یعنی سیستم مدیریت پارکینگ استفاده میکنند رو به افزایش است.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×