سیستم هدایتگر خودرو PGS چیست و به چه منظور استفاده می شود؟

سیستم هدایتگر خودرو PGS چیست و به چه منظور استفاده می شود؟

شما هم احتمالا تاکنون به پارکینگ هایی بر خورده اید که براحتی و بدون معطل شدن در ترافیک راهروهای داخلی پارکینگ توانسته باشید خودروی خود را در کمترین زمان پارک کنید .

این پارکینگ ها که ترافیک داخلی و حتی ورودی راهرو ها را به حداقل می رسانند پارکینگ های مجهز به سیستم هدایتگر خودرو یا همان (PGS (parking guidance system هستند.

این سیستم در واقع وظیفه ی هدایت خودرو ها را در داخل پارکینگ به عهده دارد بطوریکه خودرو ها بدون سرگردانی در ورودی ها و راهرو ها و بعضا رمپ ها بتوانند در صحیح ترین و نزدیک ترین جای ممکن پارک  شوند. سیستم هدایتگر خودرو دارای تجهیزاتی از قبیل سنسورهای جای پارک ، تابلوهای نمایش ظرفیت در ابتدای هر راهرو و دیگر تجهیزات اینچنینی جهت راهنمایی بیشتر راننده ها و هدایت آنها به جای پارک مناسب می باشند. راننده ها براحتی میتوانند با دیدن نمایشگر ظرفیت هر راهرو مسیر خود را به سمتی که جای پارکی برای پارک کردن خودروی خود داشته باشند تغییر دهند. از طرفی این نظم در سازماندهی خودرو ها بسیاری از معضلات نظیر سرگردانی خودرو ها در درون پارکینگ و ایجاد ترافیک و سایر مشکلات اینچنینی را رفع خواهد کرد.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×