سیستم ناوبری هوشمند

سیستم ناوبری هوشمند:

با استفاده از این نرم افزار موقعيت لحظه اي ناوگان را بر روي نقشه به همراه سرعت هر وسيله نقليه نشان مي دهیم این نرم افزار با  سازگاري کامل با نرم افزار Google Mapحرکت خودروها  را به طرز زيبايي به نمايش در مي آيد . حرکت هيچ خودرويي از ديد اين نرم افزار مخفي نمانده و هرگونه حرکت غير استاندارد راننده اعم از  سرعت غير مجاز ، توقف بيش از حد ، خروج از محدوده تعيين شده و … به مرکز کنترل مخابره ميشود و در ديد مسئولین قرار دارد و همچنين  از طریق این سیستم می توان پيغام هاي مناسب و يا تذکر لازم متناسب با خطاهاي صورت گرفته به دستگاه نصب شده در خودرو ارسال شود و راننده ميتواند بر روي نمايشگر دستگاه پيغام متني را مشاهده نماید.

image_pdfimage_print

با استفاده از این نرم افزار موقعيت لحظه اي ناوگان را بر روي نقشه به همراه سرعت هر وسيله نقليه نشان مي دهیم این نرم افزار با  سازگاري کامل با نرم افزار Google Mapحرکت خودروها  را به طرز زيبايي به نمايش در مي آيد . حرکت هيچ خودرويي از ديد اين نرم افزار مخفي نمانده و هرگونه حرکت غير استاندارد راننده اعم از  سرعت غير مجاز ، توقف بيش از حد ، خروج از محدوده تعيين شده و … به مرکز کنترل مخابره ميشود و در ديد مسئولین قرار دارد و همچنين  از طریق این سیستم می توان پيغام هاي مناسب و يا تذکر لازم متناسب با خطاهاي صورت گرفته به دستگاه نصب شده در خودرو ارسال شود و راننده ميتواند بر روي نمايشگر دستگاه پيغام متني را مشاهده نماید.

image_pdfimage_print

سیستم ناوبری هوشمند:

با استفاده از این نرم افزار موقعيت لحظه اي ناوگان را بر روي نقشه به همراه سرعت هر وسيله نقليه نشان مي دهیم این نرم افزار با  سازگاري کامل با نرم افزار Google Mapحرکت خودروها  را به طرز زيبايي به نمايش در مي آيد . حرکت هيچ خودرويي از ديد اين نرم افزار مخفي نمانده و هرگونه حرکت غير استاندارد راننده اعم از  سرعت غير مجاز ، توقف بيش از حد ، خروج از محدوده تعيين شده و … به مرکز کنترل مخابره ميشود و در ديد مسئولین قرار دارد و همچنين  از طریق این سیستم می توان پيغام هاي مناسب و يا تذکر لازم متناسب با خطاهاي صورت گرفته به دستگاه نصب شده در خودرو ارسال شود و راننده ميتواند بر روي نمايشگر دستگاه پيغام متني را مشاهده نماید.

image_pdfimage_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×