سیستم مدیریت شارژ مادر

سیستم مدیریت شارژ مادر

سیستم مدیریت شارژ مادر از این دستگاه جهت کنترل و انتقال اعتبار به دستگاه افزایش اعتبار استفاده می شود. بااستفاده از این سیستم , مدیریت یا مسئول شهربازی با ارائه یک کارت مخصوص به عنوان کارت مادر حداکثر میزان مجاز شارژ توسط دستگاه افزایش اعتبار را کنترل نموده و می توانند برای هر اپراتور سقف شارژ در مدت زمان مشخص تعیین کند و در قبال آن وجه معادل شارژ کارت را دریافت می کند.

به طور مثال مدیریت کارت شارژ 511,111 تومانی به اپراتورها و یا گیشه های مختلف داده که با نشان دادن این کارت به دستگاه افزایش اعتبار این دستگاه مجاز به شارژ کارت ها حداکثر تا مبلغ 511,111 تومان می باشد و پس از رسیدن به این مبلغ باید کل وجه را به مدیریت تحویل و کارت مادر دیگری دریافت کند. بزرگترین حسن این روش علاوه بر کنترل دقیق عملکرد اپراتورها این است که با گم شدن یا سرقت دستگاه امکان هیچگونه شارژ یا سوء استفاده از دستگاه نمی باشد.

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×