سیستم مدیریت شارژ مادر

سیستم مدیریت شارژ مادر

سیستم مدیریت شارژ مادر از اين دستگاه جهت كنترل و انتقال اعتبار به دستگاه افزايش اعتبار استفاده مي شود. بااستفاده از اين سيستم , مديريت يا مسئول شهربازي با ارائه يك كارت مخصوص به عنوان كارت مادر حداكثر ميزان مجاز شارژ توسط دستگاه افزايش اعتبار را كنترل نموده و مي توانند براي هر اپراتور سقف شارژ در مدت زمان مشخص تعيين كند و در قبال آن وجه معادل شارژ كارت را دريافت مي كند.

به طور مثال مديريت كارت شارژ 511,111 توماني به اپراتورها و يا گيشه هاي مختلف داده كه با نشان دادن اين كارت به دستگاه افزايش اعتبار اين دستگاه مجاز به شارژ كارت ها حداكثر تا مبلغ 511,111 تومان مي باشد و پس از رسيدن به اين مبلغ بايد كل وجه را به مديريت تحويل و كارت مادر ديگري دريافت كند. بزرگترين حسن اين روش علاوه بر كنترل دقيق عملکرد اپراتورها اين است كه با گم شدن يا سرقت دستگاه امکان هيچگونه شارژ يا سوء استفاده از دستگاه نمي باشد.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×