شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران از این دستگاه جهت کنترل و انتقال اعتبار به دستگاه افزایش اعتبار ، تعریف و کنترل عملکرد یک کارت در سرور اصلی استفاده میشود.

کارت شارژ مادر:

کارتی است که توسط دستگاه شارژ مادر جهت مجاز نمودن دستگاه افزایش اعتبار تا سقف مشخصی از شارژ استفاده می شود و  اپراتورها موظف می باشند جهت شارژ کارت شارژ مادر وجه معادل شارژ قبلی را پرداخت نمایند تا کارت آنها مجدد شارژ شود.

ارائه کارت :

در سازمان اتوبوسرانی یک قسمت جهت ارائه کارت شارژ مادر به اپراتور های افزایش اعتبار تشکیل شده که با استفاده از دستگاه شارژ مادر توسط نرم افزار اتوبوسرانی اقدام به ارائه کارت شارژ مادر با مبالغ مشخص به اپراتور های افزایش اعتبار می نماید و اپراتور ها با نشان دادن کارت شارژ مادر به دستگاه افزایش اعتبار خود دستگاه را مجاز به شارژ کارت بلیط ها حداکثر تا میزان اعتبار شارژ کارت مادر می نماید. به طور مثال سازمان كارت شارژ 5.000.000 توماني به اپراتورهای افزایش اعتبار داده كه اپراتورهای افزایش اعتبار با نشان دادن اين كارت به دستگاه افزايش اعتبار دستگاه را مجاز به شارژ كارت بلیط ها حداكثر تا مبلغ 5.000.000 تومان مي نماید و پس از رسيدن به اين مبلغ اپراتور افزایش اعتبار بايد كل وجه را به سازمان تحويل و كارت شارژ مادر را شارژ كند.

مزیت استفاده :

بزرگترين حسن اين روش علاوه بر كنترل دقيق عملكرد اپراتورها اين است كه با گم شدن يا سرقت دستگاه امكان هيچگونه شارژ يا سوء استفاده  از دستگاه نمي باشد در این عملکرد نه تنها اپراتور ها کنترل می شوند بلکه از تمامی سوء استفاده های احتمالی از دستگاه افزایش اعتبار جلوگیری خواهد شد ، می توان جهت سهولت در اجرای این امر از دستگاه های پرتابل جهت ارائه شارژ و یا ارسال شارژ تحت شبکه استفاده نمود.

 

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×