اعلام تعداد مسافر به چراغ راهنمایی

اعلام تعداد مسافر به چراغ راهنمایی

در این سیستم تعداد مسافران اتوبوس با استفاده از دیتا ارسال شده به سرور به چراغ راهنمایی و رانندگی ارسال می شود تا در اولویت بندی میزان مسافر در انتظار چراغ سریعتر سبز شود . این سیستم منوط به داشتن تقاطع های هوشمند می باشد.

 

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×