سیستم اتوماسیون ماشین کرایه

سیستم اتوماسیون ماشین کرایه :

امروزه با افزایش و توسعه مجتمع های تجاری و مراجعه افراد مختلف به این مجموعه ها دغدغه  مدیران و مالکان این مجتمع ها ، رفاه هر چه بیشتر بازدید کنندگان و رضایت آنها بوده و یکی از پر اهمیت ترین این بخش ها ، بخش مربوط به حضور کودکان و آرامش خاطر والدین آنها در حین بازدید از مجتمع تجاری و فروشگاه ها می باشد لذا محل هایی جهت اجاره ماشین کودک تعبیه شده که نه تنها موجب سرگرم شدن کودکان می شود بلکه امکان تعبیه فضایی جهت نگهداری از اجناس خریداری شده ایجاد کرده و در نهایت منجر به ایجاد آرامش جهت تسهیل در بازدید و خرید از فروشگاه ها ایجاد می نمایید لذا سیستم مدیریت ماشین کرایه بسیار حائز اهمیت بوده و جایگاه بسیار مهمی در حفظ مشتریان ایجاد می کند.

در این میان مديريت آسان مجموعه و كنترل ميزان درآمد حاصل از آن از يك سو و ترغيب مشتريان به بازدید بیشتر از مجتمع از سوي ديگر از دیگر مزایای این سیستم می باشد.

در عین حال این سیستم با امکانات بسیار متنوع که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد  مشکلات بزرگی از قبیل سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو ، هزینه سنگین چاپ بلیط ، کنترل عملکرد اپراتور ها و… را به صورت کامل برطرف می نماید. نمودار زیر اجزای تشکیل دهنده سیستم اتوماسیون ماشین کرایه را نشان می دهد

 ماشین کرایه 1

نحوه عملکرد :

در اين سيستم شخص با مراجعه به محل اجاره ماشین کودک , يك كارت هوشمند دریافت نموده که با زدن این کارت بر روی کارتخوان تعبیه شده ساعت و تاریخ ورود و اجاره خودرو به همراه اسکن اطلاعات هویتی فرد اعم از کارت ملی , گواهینامه , شناسنامه  و ….  ثبت می شود ، سپس با تحویل گرفتن خودرو  بر اساس تعرفه ثبت شده در نرم افزار محاسبات لازم شروع شده و با مراجعه مجدد و تحویل دادن خودرو و ثبت مجدد کارت بر روی کارتخوان ساعت خروج نیز ثبت شده و مبلغ محاسبه شده به اپراتور و فرد نشان داده می شود و با دریافت وجه مبلغ در حساب اپراتور لحاظ می گردد.

شخص با استفاده از این كارت مي تواند علاوه بر ماشین کرایه از پاركينگ يا رستوران و یا خانه کودک و … نيز استفاده کند. این سیستم با قابلیت ارائه گزارشات متنوع می تواند اطلاعات مربوط به استفاده از امکانات  را به صورت پرینت با ساعت و تاريخ استفاده و جزئیات کلیه اطلاعات را ارائه كند.

 

image_pdfimage_print

Nowadays, with the increase and development of business complexes and the recruitment of different individuals into these collections, the concern of managers and owners of these complexes is the welfare of the visitors and their satisfaction, and one of the most important aspects is the presence of children and their parents peace of mind while shopping.

Therefore places for renting a child car have been provided that not only entertains children, but also creates space for storing purchased goods and ultimately leads to creating a relaxed environment to facilitate your visit and purchase from stores.
So the management of rental cars is very important and plays a a very important role in maintaining customers. Two of the most important features of rental car management system are easy management and control of revenue on the one hand and encouraging customers to visit the complex more on the other hand.

At the same time, this system, with a very diverse range of features, which is briefly discussed below, addresses a lot of problems, such as the misuse of opportunistic people and the high cost of ticket printing, operator control, and so on. The following diagram shows the components of the car rental automation system

ماشین کرایه 1

In this system, the person receives a smart card and by placing the card on the built-in card reader, the time and date of entering and renting of the vehicle is registered. then by delivery of the car on the basis of the tariff registered in the software, the necessary calculations are started and by recalling and delivering the car and re-registering the card on the card reader, the departure hours are also recorded and the amount calculated will be shown to the operator and the costumer and will be included in the operator’s account.

In addition to a rental car this smart card can be used in the parking lot or restaurant, or even the child’s home. The software, with the ability to provide various reports, can provide printed report of the use of facilities with the time and date of use.

image_pdfimage_print

سیستم اتوماسیون ماشین کرایه :

امروزه با افزایش و توسعه مجتمع های تجاری و مراجعه افراد مختلف به این مجموعه ها دغدغه  مدیران و مالکان این مجتمع ها ، رفاه هر چه بیشتر بازدید کنندگان و رضایت آنها بوده و یکی از پر اهمیت ترین این بخش ها ، بخش مربوط به حضور کودکان و آرامش خاطر والدین آنها در حین بازدید از مجتمع تجاری و فروشگاه ها می باشد لذا محل هایی جهت اجاره ماشین کودک تعبیه شده که نه تنها موجب سرگرم شدن کودکان می شود بلکه امکان تعبیه فضایی جهت نگهداری از اجناس خریداری شده ایجاد کرده و در نهایت منجر به ایجاد آرامش جهت تسهیل در بازدید و خرید از فروشگاه ها ایجاد می نمایید لذا سیستم مدیریت ماشین کرایه بسیار حائز اهمیت بوده و جایگاه بسیار مهمی در حفظ مشتریان ایجاد می کند.

در این میان مديريت آسان مجموعه و كنترل ميزان درآمد حاصل از آن از يك سو و ترغيب مشتريان به بازدید بیشتر از مجتمع از سوي ديگر از دیگر مزایای این سیستم می باشد.

در عین حال این سیستم با امکانات بسیار متنوع که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد  مشکلات بزرگی از قبیل سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو ، هزینه سنگین چاپ بلیط ، کنترل عملکرد اپراتور ها و… را به صورت کامل برطرف می نماید. نمودار زیر اجزای تشکیل دهنده سیستم اتوماسیون ماشین کرایه را نشان می دهد

 ماشین کرایه 1

نحوه عملکرد :

در اين سيستم شخص با مراجعه به محل اجاره ماشین کودک , يك كارت هوشمند دریافت نموده که با زدن این کارت بر روی کارتخوان تعبیه شده ساعت و تاریخ ورود و اجاره خودرو به همراه اسکن اطلاعات هویتی فرد اعم از کارت ملی , گواهینامه , شناسنامه  و ….  ثبت می شود ، سپس با تحویل گرفتن خودرو  بر اساس تعرفه ثبت شده در نرم افزار محاسبات لازم شروع شده و با مراجعه مجدد و تحویل دادن خودرو و ثبت مجدد کارت بر روی کارتخوان ساعت خروج نیز ثبت شده و مبلغ محاسبه شده به اپراتور و فرد نشان داده می شود و با دریافت وجه مبلغ در حساب اپراتور لحاظ می گردد.

شخص با استفاده از این كارت مي تواند علاوه بر ماشین کرایه از پاركينگ يا رستوران و یا خانه کودک و … نيز استفاده کند. این سیستم با قابلیت ارائه گزارشات متنوع می تواند اطلاعات مربوط به استفاده از امکانات  را به صورت پرینت با ساعت و تاريخ استفاده و جزئیات کلیه اطلاعات را ارائه كند.

 

image_pdfimage_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×