سرور مرکزی

سرور مرکزی

سرور مرکزی تمامی اطلاعات سنسورها به کنترلر های زون و مرکزی  انتقال می یابد این کنترلرها اطلاعات هر زون و هر خودروی پارک شده در هر زون را به یک سرور مرکزی متصل می کنند. در واقع تمامی اطلاعات سیستم پارکینگ به این سرور مرکزی انتقال می یابند تا علاوه بر حفظ و نگهداری اطلاعات، پردازش بر روی آنها نیز انجام شود. نرم افزار کنترلی و پنلهای ورودی و خروجی پارکینگ مستقیماً با این سرور در ارتباط هستند و اطلاعات مورد نیاز خود را از آن دریافت می کنند.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×