سرور مرکزی

سرور مرکزی

سرور مرکزی تمامی اطلاعات دستگاه های کاهنده اعتبار و باجه های شارژ کارت و سایر تجهیزات نصب شده در شهربازی توسط شبکه به سرور مرکزی انتقال می یابد.

در واقع تمامی اطلاعات سیستم شهربازی به این سرور مرکزی انتقال می یابند تا علاوه بر حفظ و نگهداری اطلاعات، پردازش بر روی آنها نیز انجام شود. نرم افزار کنترلی و سایر تجهیزات اعم از دستگاه های شارژ و کاهش اعتبار و سیستم مدیریت شارژ مادر و …. مستقیماً با این سرور در ارتباط هستند و اطلاعات مورد نیاز خود را از آن دریافت می کنند.

image_pdfimage_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×