سامانه ی پارکینگ های هوشمند از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

سامانه ی پارکینگ های هوشمند از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

سیستم اتوماسیون پارکینگ متشکل از دو بخش pms و PGS می باشد که هر کدام به خودی خود بخش کاملی را در رابطه با اتوماسیون پارکینگ تشکیل می دهند. سیستم اتوماسیون پارکینگ جهت هدایت و مدیریت خودرو ها به بهترین شکل جهت سازماندهی ترافیک و نظارت بر ورود و خروج خودروهایی که به پارکینگ مراجعه کرده اند می باشد. مزایای استفاده از این سیستم ها امروزه باعث شده است که اکثر پارکینگداران و صاحبان مجتمع های تجاری و حتی گاها مجتمع های مسکونی به استفاده از این سیستم ها و اتوماسیون ها ترغیب شوند. مدیریت ورود و خروج خودرو ها در این سیستم بسیار ساده و با دقت بسیار بالایی انجام می شود . اتوماسیون پارکینگ توانسته است نیروهای به کار گرفته شده در این زمینه را به نیروهای ناظر بر قضیه تبدیل نماید .
سیستم های هدایتگر خودرو یا همان سیستم PGS نیز به نوعی مکمل سیستم مدیریت ورود و خروج خودرو محسوب شده و مسئولیت هدایت خودرو ها به محل مناسب و کاهش ترافیک را بر عهده دارند. سیستم های اتوماسیون پارکینگ شما را در مدیریت بهتر و دقیق تر کمک میکنند.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×