سامانه هوشمند پارکومتر

در این روش راننده پس از هر بار پارک خودرو خود باید به دستگاه های نصب شده مراجعه نموده تا در صورت فعال و سالم بودن دستگاه، هزینه را به صورت سکه ای یا الکترونیکی پرداخت نماید. از نواقص این روش نیاز به آموزش همگانی زیاد، سرگردانی و اتلاف وقت رانندگان، لزوم همراه داشتن کارت شهروندی، هزینه قابل توجه نصب و نگهداری دستگاههای پارکومتر، اتکای بیشتر به نیروی پلیس، کاهش اشتغال زایی، عدم مسئولیت پذیری مردم نسبت به پرداخت عوارض پارک، عدم عدالت در پرداخت هزینه پارک و … می باشد.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×