سامانه هوشمند پارکومتر

در این روش راننده پس از هر بار پارک خودرو خود باید به دستگاه های نصب شده مراجعه نموده تا در صورت فعال و سالم بودن دستگاه، هزینه را به صورت سکه ای یا الکترونیکی پرداخت نماید. از نواقص این روش نیاز به آموزش همگانی زیاد، سرگردانی و اتلاف وقت رانندگان، لزوم همراه داشتن کارت شهروندی، هزینه قابل توجه نصب و نگهداری دستگاههای پارکومتر، اتکای بیشتر به نیروی پلیس، کاهش اشتغال زایی، عدم مسئولیت پذیری مردم نسبت به پرداخت عوارض پارک، عدم عدالت در پرداخت هزینه پارک و … می باشد.

image_pdfimage_print

In this way, the driver must refer to the installed devices after each time his car park, in order to pay the coin or electronic fee if the device is active and safe. The disadvantages of this method are the need for a lot of training, wandering and wasting of drivers’ time, the necessity of having a citizenship smart card, the considerable cost of installing and maintaining park meters, relying more on the police force, reducing job creation, not being accountable to people to pay parking fees, injustice in park fees, and so on.

image_pdfimage_print

در این روش راننده پس از هر بار پارک خودرو خود باید به دستگاه های نصب شده مراجعه نموده تا در صورت فعال و سالم بودن دستگاه، هزینه را به صورت سکه ای یا الکترونیکی پرداخت نماید. از نواقص این روش نیاز به آموزش همگانی زیاد، سرگردانی و اتلاف وقت رانندگان، لزوم همراه داشتن کارت شهروندی، هزینه قابل توجه نصب و نگهداری دستگاههای پارکومتر، اتکای بیشتر به نیروی پلیس، کاهش اشتغال زایی، عدم مسئولیت پذیری مردم نسبت به پرداخت عوارض پارک، عدم عدالت در پرداخت هزینه پارک و … می باشد.

image_pdfimage_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×