دوربین تحت شبکه

دوربین تحت شبکه

دوربین تحت شبکه می تواند در هنگام ورود و خروج خودرو از پارکینگ در هر مسیر حداکثر 4 دوربین نصب نمود که با استفاده از این دوربین ها قابلیت های متعددی اعم از قابلیت ثبت عکس از خودرو , کنترل 4 طرف خودرو در هنگام ورود و خروج , عکس از راننده و یا سیستم تشخیص خودکار پلاک استفاده نمود. ضمناً دوربین های فوق با توجه به نوع محیط و کاربری متفاوت می باشد. قابلیت ثبت عکس خودرو در هنگام ورود و خروج از پارکینگ مهمترین حسن این دوربین ها در جهت حفظ امنیت خودرو در پارکینگ  میباشد.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×