دستگاه کنترل عملکرد کارت

دستگاه کنترل عملکرد کارت

دستگاه کنترل عملکرد کارت در قسمت پذیرش و محوطه شهربازی یک یا چند دستگاه کنترل عملکرد کارت برای مشتریان نصب میگردد که اشخاص با نشان دادن کارت خود به دستگاه از موجودی کارت خود مطلع میگردند.

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×