دستگاه و سیستم ارسال پیام کوتاه

دستگاه و سیستم ارسال پیام کوتاه :

مسافران در هر ایستگاه می توانند با ارسال کد ایستگاه و کد خط مورد نظر، یک سری اطلاعات مفید در مورد مبلغ بلیط، زمان رسیدن اتوبوس بعدی، لیست ایستگاههای آن خط را دریافت نمایند.  ضمناً از این سیستم در زمان امکان پیگیری کسر شدن اعتبار و یا آخرین موجودی کارت شهروندی   در سرور سازمان امکان پذیر می باشد.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×