تجهیزات سخت افزاری مدیریت ناوگان اتوبوسرانی

فوریه 14, 2017

اعلام تعداد مسافر به چراغ راهنمایی

اعلام تعداد مسافر به چراغ راهنمایی در این سیستم تعداد مسافران اتوبوس با استفاده از دیتا ارسال شده به سرور به چراغ راهنمایی و رانندگی ارسال […]
فوریه 14, 2017

پرینتر های چاپ کارت شهروندی

پرینتر های چاپ کارت شهروندی پرینتر های چاپ کارت شهروندی با استفاده از این دستگاه،سازمان قادر خواهد بود نسبت به آماده سازی کارت های شهروندی و […]
فوریه 14, 2017

کیوسک اطلاع رسانی

کیوسک اطلاع رسانی : کیوسک اطلاع رسانی جهت نصب در نقاط مختلف محیط ترمینال ها و اتوبوسرانی جهت اطلاع از اعتبار کارت های اعتباری استفاده می […]
فوریه 14, 2017

نمایشگرانتظار اتوبوس

نمایشگرانتظار اتوبوس نمایشگرانتظار اتوبوس این نمایشگر در ایستگاه و برای هر خط نصب شده و زمان رسیدن اتوبوس بعدی مربوط به هر خط را نمایش می […]
فوریه 14, 2017

سیستم کاهش اعتبار در ایستگاه

سیستم کاهش اعتبار در ایستگاه سیستم کاهش اعتبار در ایستگاه ، استفاده از گیت کنترل تردد در ایستگاه (مشابه اتوبوس های بی آرتی) همانطور که در […]
فوریه 14, 2017

دستگاه کنترل مرکزی(کنسول راننده )

دستگاه کنترل مرکزی(کنسول راننده ) این دستگاه در کنار راننده بر روی داشبورد اتوبوس نصب می شود و مجهز به ماژول GPS/GPRS (AVL)  می باشد که […]
فوریه 14, 2017

دستگاه کارت‌خوان کاهنده اعتبار

دستگاه کارت‌خوان کاهنده اعتبار این دستگاه داخل اتوبوس بر روی میله در کنار هر درب نصب شده و با نشان دادن کارت بلیط به این دستگاه […]
فوریه 14, 2017

مراكز جمع آوري و ارسال داده ها

مراكز جمع آوري و ارسال داده ها مراكز جمع آوري و ارسال داده ها دارای تجهیزات تخلیه اطلاعات در مراکزی که توسط سازمان ذیربط ( شهرداری […]
فوریه 14, 2017

دستگاه و سیستم ارسال پیام کوتاه

دستگاه و سیستم ارسال پیام کوتاه : مسافران در هر ایستگاه می توانند با ارسال کد ایستگاه و کد خط مورد نظر، یک سری اطلاعات مفید […]
فوریه 14, 2017

سیستم مديريت و کنترل بازرسی

سیستم مديريت و کنترل بازرسی سیستم مديريت و کنترل بازرسی منظور از این سیستم مدیریت و کنترل مجموع سیستم راننده، مسئول خط و بازرس است. نوع […]
فوریه 14, 2017

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران از این دستگاه جهت کنترل و انتقال اعتبار به دستگاه افزایش اعتبار […]
فوریه 14, 2017

توزیع،فروش و شارژ كارت شهروندی

توزیع،فروش و شارژ كارت شهروندی انواع روش شارژ کارت شهروندی :    1. دستگاه شارژ کارت مسافر در گیشه: توزیع،فروش و شارژ كارت شهروندی به دليل […]
فوریه 14, 2017

کارت شهروندی

کارت شهروندی کارت شهروندی، كلیه عملیات مالی مربوط به کارت پول مسافران را مدیریت می نماید. این سیستم را بلیط الکترونیک  نامیده و  امکان جایگزین سازی […]

تجهیزات سخت افزاری ناوگان اتوبوسرانی :

تجهیزات سخت افزاری مدیریت ناوگان اتوبوسرانی شامل تمامی تجهیزات مورد نیاز جهت مدیریت یک مجموعه ی اتوبوسرانی بزرگ که شامل:

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
فوریه 14, 2017

اعلام تعداد مسافر به چراغ راهنمایی

اعلام تعداد مسافر به چراغ راهنمایی در این سیستم تعداد مسافران اتوبوس با استفاده از دیتا ارسال شده به سرور به چراغ راهنمایی و رانندگی ارسال […]
فوریه 14, 2017

پرینتر های چاپ کارت شهروندی

پرینتر های چاپ کارت شهروندی پرینتر های چاپ کارت شهروندی با استفاده از این دستگاه،سازمان قادر خواهد بود نسبت به آماده سازی کارت های شهروندی و […]
فوریه 14, 2017

کیوسک اطلاع رسانی

کیوسک اطلاع رسانی : کیوسک اطلاع رسانی جهت نصب در نقاط مختلف محیط ترمینال ها و اتوبوسرانی جهت اطلاع از اعتبار کارت های اعتباری استفاده می […]
فوریه 14, 2017

نمایشگرانتظار اتوبوس

نمایشگرانتظار اتوبوس نمایشگرانتظار اتوبوس این نمایشگر در ایستگاه و برای هر خط نصب شده و زمان رسیدن اتوبوس بعدی مربوط به هر خط را نمایش می […]
فوریه 14, 2017

سیستم کاهش اعتبار در ایستگاه

سیستم کاهش اعتبار در ایستگاه سیستم کاهش اعتبار در ایستگاه ، استفاده از گیت کنترل تردد در ایستگاه (مشابه اتوبوس های بی آرتی) همانطور که در […]
فوریه 14, 2017

دستگاه کنترل مرکزی(کنسول راننده )

دستگاه کنترل مرکزی(کنسول راننده ) این دستگاه در کنار راننده بر روی داشبورد اتوبوس نصب می شود و مجهز به ماژول GPS/GPRS (AVL)  می باشد که […]
فوریه 14, 2017

دستگاه کارت‌خوان کاهنده اعتبار

دستگاه کارت‌خوان کاهنده اعتبار این دستگاه داخل اتوبوس بر روی میله در کنار هر درب نصب شده و با نشان دادن کارت بلیط به این دستگاه […]
فوریه 14, 2017

مراكز جمع آوري و ارسال داده ها

مراكز جمع آوري و ارسال داده ها مراكز جمع آوري و ارسال داده ها دارای تجهیزات تخلیه اطلاعات در مراکزی که توسط سازمان ذیربط ( شهرداری […]
فوریه 14, 2017

دستگاه و سیستم ارسال پیام کوتاه

دستگاه و سیستم ارسال پیام کوتاه : مسافران در هر ایستگاه می توانند با ارسال کد ایستگاه و کد خط مورد نظر، یک سری اطلاعات مفید […]
فوریه 14, 2017

سیستم مديريت و کنترل بازرسی

سیستم مديريت و کنترل بازرسی سیستم مديريت و کنترل بازرسی منظور از این سیستم مدیریت و کنترل مجموع سیستم راننده، مسئول خط و بازرس است. نوع […]
فوریه 14, 2017

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران از این دستگاه جهت کنترل و انتقال اعتبار به دستگاه افزایش اعتبار […]
فوریه 14, 2017

توزیع،فروش و شارژ كارت شهروندی

توزیع،فروش و شارژ كارت شهروندی انواع روش شارژ کارت شهروندی :    1. دستگاه شارژ کارت مسافر در گیشه: توزیع،فروش و شارژ كارت شهروندی به دليل […]
فوریه 14, 2017

کارت شهروندی

کارت شهروندی کارت شهروندی، كلیه عملیات مالی مربوط به کارت پول مسافران را مدیریت می نماید. این سیستم را بلیط الکترونیک  نامیده و  امکان جایگزین سازی […]

تجهیزات سخت افزاری ناوگان اتوبوسرانی :

تجهیزات سخت افزاری مدیریت ناوگان اتوبوسرانی شامل تمامی تجهیزات مورد نیاز جهت مدیریت یک مجموعه ی اتوبوسرانی بزرگ که شامل:

image_pdfimage_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×