امکانات نرم افزاری

امکانات نرم افزاری

امکانات نرم افزاری جهت مدیریت و کنترل تردد های مراکز ،تعاریف اولیه ، رمزگذاری ، تعریف محدودیت دسترسی ، ایجاد گروه ، کنترل انلاین،  گزارشات  مورد نظر در انواع مختلف قابلیت نصب بر روی دیوار و پایه های مثلثی و ایستاده نگه دارنده قابلیت اتصال به دستگاه های بیرونی آیفن ، دوربین ، ال سی دی و … را نیز دارا می باشد که شامل قابلیت های متعددی از جمله :

 • امکان تعریف گروههای مختلف و دادن دسترسی مختلف
 • امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود در محدوده زمانی
 • امکان دادن دسترسی به افراد نسبت به هر دستگاه
 • امکان تعریف شیفتهای کاری برحسب تردد افراد
 • امکان مدیریت چندین دستگاه کنترل تردد بصورت همزمان
 • تعریف و مدیریت قفلها و دستگاههای کنترل تردد (اکسس کنترل) بصورت ساختار سازمانی، اداری، واحدی و اتاق های مختلف
 • امکان انواع گزارشگیری برحسب تاریخ، افراد، گروههای مختلف و نوع تردد
 • امکان ارتباط با دوربین های تحت شبکه و ثبت عکس شخص در موقع تردد
 • امکان نمایش عکس افراد در هنگام تردد برروی نرم افزار
 • امکان تهیه خروجی های مختلف با فرمتهای متفاوت
 • قابلیت بازکردن درب توسط نرم افزار
 • قابلیت تشخیص وضعیت باز وبسته بودن درب توسط دستگاه اکسس کنترل
 • امکان گزارش گیری و کنترل تردد از طریق پیام کوتاه SMS
 • Ability to define different groups and give different access
 • Ability to define individuals and register a time entry permit
 • Allow access to different devices for different groups
 • Ability to define work shifts in terms of people’s commute
 • Ability to manage multiple access control devices simultaneously
 • Definition and management of locks and access control devices in the organizational, administrative, unit and room structure.
 • The possibility of giving reports by date, individuals, groups and types of access
 • Possibility of communicating with network cameras and register a person’s photo while on the move
 • Possibility of displaying photos of people while browsing the software
 • Possibility of exporting data with different formats
 • Ability to open the door by software
 • Ability to detect the open position and the presence of the door by the access control device
 • Ability to report and control the access via SMS

امکانات نرم افزاری

امکانات نرم افزاری جهت مدیریت و کنترل تردد های مراکز ،تعاریف اولیه ، رمزگذاری ، تعریف محدودیت دسترسی ، ایجاد گروه ، کنترل انلاین،  گزارشات  مورد نظر در انواع مختلف قابلیت نصب بر روی دیوار و پایه های مثلثی و ایستاده نگه دارنده قابلیت اتصال به دستگاه های بیرونی آیفن ، دوربین ، ال سی دی و … را نیز دارا می باشد که شامل قابلیت های متعددی از جمله :

 • امکان تعریف گروههای مختلف و دادن دسترسی مختلف
 • امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود در محدوده زمانی
 • امکان دادن دسترسی به افراد نسبت به هر دستگاه
 • امکان تعریف شیفتهای کاری برحسب تردد افراد
 • امکان مدیریت چندین دستگاه کنترل تردد بصورت همزمان
 • تعریف و مدیریت قفلها و دستگاههای کنترل تردد (اکسس کنترل) بصورت ساختار سازمانی، اداری، واحدی و اتاق های مختلف
 • امکان انواع گزارشگیری برحسب تاریخ، افراد، گروههای مختلف و نوع تردد
 • امکان ارتباط با دوربین های تحت شبکه و ثبت عکس شخص در موقع تردد
 • امکان نمایش عکس افراد در هنگام تردد برروی نرم افزار
 • امکان تهیه خروجی های مختلف با فرمتهای متفاوت
 • قابلیت بازکردن درب توسط نرم افزار
 • قابلیت تشخیص وضعیت باز وبسته بودن درب توسط دستگاه اکسس کنترل
 • امکان گزارش گیری و کنترل تردد از طریق پیام کوتاه SMS

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×