امکانات نرم افزاری سیستم کنترل اتاق سرور

نرم افزار سیستم های اعتباری

Credit Card

امکانات نرم افزاری سیستم کنترل اتاق سرور

 • امکانات نرم افزاری سیستم کنترل اتاق سرور ، نرم افزار مونیتورینگ تحت ویندوز و نسخه تحت وب
 • گزارش گیری های مختلف تحت وب و شبکه محلی
 • قابلیت ارتباط با سیستم جامع کنترل دسترسی و باز کردن درب توسط ارسال پیام کوتاه
 • مونیتور کردن ریست شدن سرور توسط نرم افزار و ارسال پیام کوتاه
 • مونیتور کردن قطع و وصل شدن برق توسط نرم افزار و ارسال پیام کوتاه
 • توسط نرم افزار و ارسال پیام کوتاه UPS مونیتور کردن قطع و وصل شدن
 •  امکان کنترل سرویس های ویندوز اعم از و …. DNC ، DHCP
 • امکان اجرای فرامین خاص توسط پیام کوتاه
 • امکان هشدار به صورت پیام کوتاه ، تماس تلفنی ، آژیر و ارسال EMAIL
 • امکان خاموش و یا ریست کردن سرورتوسط پیام کوتاه
 • و ارسال پیام کوتاه در صورت قطع و وصل شدن هر کدام UPS قابلیت کنترل برق شهر و یا
 • قابلیت فعال سازی ادوات برقی جانبی با توجه به شرایط خاص و یا از طریق ارسال پیام کوتاه به سیستم
 • امکان کنترل سرورهای مختلف و ارسال پیام کوتاه در صورت قطع شدن ارتباط هر کدام
 • امکان کنترل چندین دستگاه کنترل اتاق سرور از طریق یک نرم افزار
 • امکان تعریف و ارسال پیام کوتاه به چند نفر بطور همزمان
 • امکان کنترل ارتباط و خاموش کردن چندین سرور توسط نرم افزار مرکزی در مواقع خاص
 • امکان تشخیص ریست شدن سرورها
 • نمایش دما و رطوبت و تشخیص دود و گاز محیط و ثبت آن در بانک اطلاعات نرم افزار و اجرای فرامین خاص با توجه به
  شرایط مختلف
 • Windows and web-based monitoring software
 • Web logging and local network logging
 • Ability to communicate with the access control system and open the door by sending a short message
 • Monitor server reset through software and sending a short message
 • Monitor power outage through software and sending a short message
 • Monitor UPS connection and disconnection through software
 • Ability to control Windows services, including DHCP, DNC, etc.
 • Ability to execute specific commands via SMS
 • Ability to alert via SMS, phone call, siren and email
 • Ability to silence or reset the message via SMS
 • The ability to activate other electronic hardwares according to specific conditions or by sending a short message to the system
 • Ability to control various servers and send SMS in case any of them disconnects
 • Possibility to control several server room controllers through a software
 • Ability to define and send short messages to multiple people at the same time
 • Ability to control communication and turn off multiple servers by a central software at specific times
 • Ability to detect servers resets
 • Display of temperature and humidity and detection of smoke and gas in the environment and its logging in the software database and execution of specific commands according to different conditions.

امکانات نرم افزاری سیستم کنترل اتاق سرور

 • امکانات نرم افزاری سیستم کنترل اتاق سرور ، نرم افزار مونیتورینگ تحت ویندوز و نسخه تحت وب
 • گزارش گیری های مختلف تحت وب و شبکه محلی
 • قابلیت ارتباط با سیستم جامع کنترل دسترسی و باز کردن درب توسط ارسال پیام کوتاه
 • مونیتور کردن ریست شدن سرور توسط نرم افزار و ارسال پیام کوتاه
 • مونیتور کردن قطع و وصل شدن برق توسط نرم افزار و ارسال پیام کوتاه
 • توسط نرم افزار و ارسال پیام کوتاه UPS مونیتور کردن قطع و وصل شدن
 •  امکان کنترل سرویس های ویندوز اعم از و …. DNC ، DHCP
 • امکان اجرای فرامین خاص توسط پیام کوتاه
 • امکان هشدار به صورت پیام کوتاه ، تماس تلفنی ، آژیر و ارسال EMAIL
 • امکان خاموش و یا ریست کردن سرورتوسط پیام کوتاه
 • و ارسال پیام کوتاه در صورت قطع و وصل شدن هر کدام UPS قابلیت کنترل برق شهر و یا
 • قابلیت فعال سازی ادوات برقی جانبی با توجه به شرایط خاص و یا از طریق ارسال پیام کوتاه به سیستم
 • امکان کنترل سرورهای مختلف و ارسال پیام کوتاه در صورت قطع شدن ارتباط هر کدام
 • امکان کنترل چندین دستگاه کنترل اتاق سرور از طریق یک نرم افزار
 • امکان تعریف و ارسال پیام کوتاه به چند نفر بطور همزمان
 • امکان کنترل ارتباط و خاموش کردن چندین سرور توسط نرم افزار مرکزی در مواقع خاص
 • امکان تشخیص ریست شدن سرورها
 • نمایش دما و رطوبت و تشخیص دود و گاز محیط و ثبت آن در بانک اطلاعات نرم افزار و اجرای فرامین خاص با توجه به
  شرایط مختلف

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×