امکانات نرم افزاری سیستم کنترل اتاق سرور

نرم افزار سیستم های اعتباری

Credit Card

امکانات نرم افزاری سیستم کنترل اتاق سرور

 • امکانات نرم افزاری سیستم کنترل اتاق سرور ، نرم افزار مونيتورينگ تحت ويندوز و نسخه تحت وب
 • گزارش گيري هاي مختلف تحت وب و شبکه محلي
 • قابليت ارتباط با سيستم جامع كنترل دسترسي و باز كردن درب توسط ارسال پيام كوتاه
 • مونيتور كردن ريست شدن سرور توسط نرم افزار و ارسال پيام كوتاه
 • مونيتور كردن قطع و وصل شدن برق توسط نرم افزار و ارسال پيام كوتاه
 • توسط نرم افزار و ارسال پيام كوتاه UPS مونيتور كردن قطع و وصل شدن
 •  امکان كنترل سرويس هاي ويندوز اعم از و …. DNC ، DHCP
 • امکان اجراي فرامين خاص توسط پيام كوتاه
 • امکان هشدار به صورت پيام كوتاه ، تماس تلفني ، آژير و ارسال EMAIL
 • امکان خاموش و يا ريست كردن سرورتوسط پيام كوتاه
 • و ارسال پيام كوتاه در صورت قطع و وصل شدن هر كدام UPS قابليت كنترل برق شهر و يا
 • قابليت فعال سازي ادوات برقي جانبي با توجه به شرايط خاص و يا از طريق ارسال پيام كوتاه به سيستم
 • امکان كنترل سرورهاي مختلف و ارسال پيام كوتاه در صورت قطع شدن ارتباط هر كدام
 • امکان كنترل چندين دستگاه كنترل اتاق سرور از طريق يك نرم افزار
 • امکان تعريف و ارسال پيام كوتاه به چند نفر بطور همزمان
 • امکان كنترل ارتباط و خاموش كردن چندين سرور توسط نرم افزار مركزي در مواقع خاص
 • امکان تشخيص ريست شدن سرورها
 • نمايش دما و رطوبت و تشخيص دود و گاز محيط و ثبت آن در بانك اطلاعات نرم افزار و اجراي فرامين خاص با توجه به
  شرايط مختلف

  ثبت شماره تماس

  شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

  مثال : 09120000000  [recaptcha]

  ×