امکانات نرم افزاری سیستم حضورو غیاب

مارس 6, 2017

نرم افزار تحت ویندوز سیستم حضور و غیاب

نرم افزار تحت ویندوز سیستم حضور و غیاب امکان تعریف شیفت های مختلف کاری معمولی، گردشی در نرم افزار حضورغیاب پشتیبانی از تمامی نسخه های بانک […]

امکانات نرم افزاری سیستم حضورو غیاب

امکانات نرم افزار جامع حضور و غیاب تحت وب

 • امکان دریافت اطلاعات و تنظیم ساعت و تاریخ و تست ارتباط و ارسال مشخصات افراد و حذف مشخصات افراد و حذف اطلاعات تردد و … از دستگاه حضور و غیاب در هر مکان *
 • نمایش آنلاین تردد افراد همراه با تصویر(مونیتورینگ) *
 • امکان تعریف دوربینهای تحت شبکه و مشاهده تصاویر توسط مدیر در سیستم حضور و غیاب *
 • امکان پشتیبان گیری از اطلاعات بصورت دستی و اتوماتیک
 • مشاهده درخواستهای ماموریت و مرخصی روزانه و… در کارتابل مدیر و تایید و یا رد درخواست آن توسط مدیر مربوطه
 • امکان ارسال پیغام برای هر شخص در هنگام ثبت تردد
 • نمایش/عدم نمایش پیغام تولد پرسنل، جملات قصار،مناسبت های روزانه، نمایش تقویم ، نمایش اخبار و …
 • محاسبه کارکرد، تاخیر، اضافه کار اول وقت و آخر وقت، مرخصی و ماموریت بصورت روزانه و ماهیانه و …
 • امکان ثبت مرخصی و ماموریت روزانه یا ساعتی توسط پرسنل
 • امکان مشاهده ماموریت ، مرخصی ، تاخیر و کسرکارها ، اضافه کارها در بازه زمانی مشخص توسط پرسنل در سیستم حضور غیاب
 • امکان مشاهده ورود و خروج پرسنل در بازه زمانی مشخص توسط پرسنل
 • امکان مشاهده گزارشات ماموریت ، مرخصی تاخیر و کسر کارها ، اضافه کاری در بازه زمانی مشخص
 • امکان دریافت گزارشات بصورت HTML ,TEXT و …

نمایش/عدم نمایش پیغام تولد پرسنل، جملات قصار،مناسبت های روزانه، نمایش تقویم ، نمایش اخبار و

مارس 6, 2017

نرم افزار تحت ویندوز سیستم حضور و غیاب

نرم افزار تحت ویندوز سیستم حضور و غیاب امکان تعریف شیفت های مختلف کاری معمولی، گردشی در نرم افزار حضورغیاب پشتیبانی از تمامی نسخه های بانک […]

امکانات نرم افزاری سیستم حضورو غیاب

امکانات نرم افزار جامع حضور و غیاب تحت وب

 • امکان دریافت اطلاعات و تنظیم ساعت و تاریخ و تست ارتباط و ارسال مشخصات افراد و حذف مشخصات افراد و حذف اطلاعات تردد و … از دستگاه حضور و غیاب در هر مکان *
 • نمایش آنلاین تردد افراد همراه با تصویر(مونیتورینگ) *
 • امکان تعریف دوربینهای تحت شبکه و مشاهده تصاویر توسط مدیر در سیستم حضور و غیاب *
 • امکان پشتیبان گیری از اطلاعات بصورت دستی و اتوماتیک
 • مشاهده درخواستهای ماموریت و مرخصی روزانه و… در کارتابل مدیر و تایید و یا رد درخواست آن توسط مدیر مربوطه
 • امکان ارسال پیغام برای هر شخص در هنگام ثبت تردد
 • نمایش/عدم نمایش پیغام تولد پرسنل، جملات قصار،مناسبت های روزانه، نمایش تقویم ، نمایش اخبار و …
 • محاسبه کارکرد، تاخیر، اضافه کار اول وقت و آخر وقت، مرخصی و ماموریت بصورت روزانه و ماهیانه و …
 • امکان ثبت مرخصی و ماموریت روزانه یا ساعتی توسط پرسنل
 • امکان مشاهده ماموریت ، مرخصی ، تاخیر و کسرکارها ، اضافه کارها در بازه زمانی مشخص توسط پرسنل در سیستم حضور غیاب
 • امکان مشاهده ورود و خروج پرسنل در بازه زمانی مشخص توسط پرسنل
 • امکان مشاهده گزارشات ماموریت ، مرخصی تاخیر و کسر کارها ، اضافه کاری در بازه زمانی مشخص
 • امکان دریافت گزارشات بصورت HTML ,TEXT و …

نمایش/عدم نمایش پیغام تولد پرسنل، جملات قصار،مناسبت های روزانه، نمایش تقویم ، نمایش اخبار و

Comprehensive Time Attendance web-based software features:

 • The ability to receive information and set the clock and date and test the connection and send the profile of the individuals and delete the profile of the individuals and delete the traffic information … from the presence device in each location
 • View online traffic of people with image (monitoring)
 • Ability to define network cameras and view images by admin in attendance system
 • Ability to backup information manually and automatically
 • View queuing and daily leave requests
 • Possibility to send messages to any person when registering traffic
 • Show / hide employee birthday messages, aphorisms, daily occasions, calendar views, show news and more …
 • Calculation of function, delay, overtime, leave and missions daily and monthly, and …
 • Possibility of requesting daily leave or daily missions by personnel
 • Possibility to observe mission, leave, delay and overtime at a specified time interval by personnel in the attendance system
 • The possibility of observing the arrival and departure of personnel within the time period specified by the personnel
 • Possibility to view mission reports, delayed leave, deductions, and overtime at a specified time
 • Ability to receive reports in HTML, TEXT and …
 • Show / hide the birthday of the staff, apostasy sentences, daily occasions, calendar view, show news and

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×