امکانات نرم افزاری اتوماسیون باشگاههای پینت بال

امکانات نرم افزاری اتوماسیون باشگاههای پینت بال :

امکانات نرم افزاری اتوماسیون باشگاههای پینت بال شامل:

 • امکان مدیریت چندین سالن  بصورت همزمان
 • قابلیت ثبت رزرو
 • بانک اطلاعاتی Sql server
 • امکان دریافت اطلاعات دستگاه ها در حالت کارکرد آفلاین
 • نرم افزار مدیریتی جهت تنظیمات دستگاهها .
 • امکان تهیه انواع گزارشات (مالی و…)  و نمودارهای مختلف براساس تاریخ ، دستگاهها ، کاربر و…
 • تعریف تقویم کاری مربوط به زمان استفاده از باشگاه و کاربران جهت تهیه میزان کارکرد دستگاهها.
 • امکان کنترل زمان کارکرد دستگاه توسط نرم افزار.
 • امکان واگذاری هر ایستگاه به پیمانکار های مختلف و امکان گزارش گیری کارکرد آن
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به قرارداد های باشگاه پینت بال با ادارات رفاه سازمان ها
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای اپراتور های سیستم
 • امکان اعمال تخفیف برای گروه های مختلف
 • امکان تعین جایزه برای کارت یا مچ بند های مختلف به صورت اتفاقی
 • امکان تهیه خروجی های مختلف با فرمتهای متفاوت
 • امکان تعریف مچ بند سرپرست
 • امکان تعریف نوع کاربری بازی (ریالی ، تعدادی ، زمانی ،‌ قراردادی)
 • امکان حضور و غیاب پرسنل با همان مچ بند
 • امکان گروه بندی جهت اعمال قرارداد ها با مراکز مختلف
 • امکان تعربف نرخ های مختلف پارکینگ برای گروه های مختلف
 • بیش از 100 نوع گزارشات متفاوت مدیریتی
 • گزارش از کم بازده ترین سالن های بازی
 • گزارش از پر بازده ترین سالن های بازی
 • سیستم نظر سنجی
 • ثبت نام اعضا و تهیه عکس عضو در همان لحظه با قابلیت تمدید عضویت با همان شماره کارت و اعلام آلارم جهت اتمام شهریه
 • تعریف مربیان و تعیین میزان حقوق درصدی برحسب هر کلاس
 • تعریف سالن و ورزشهای مختلف در باشگاه پینت بال
 • تعریف تقویم ورود به باشگاه پینت بال برای هر عضو و یا گروهی جهت کنترل ورود اعضا
 • امکان ثبت اعضا در 3 گروه آزاد، قراردادی، عضویت
 • امکان گروه بندی اعضا مورد استفاده جهت اعمال قیمت های مختلف.
 • امکان اتصال به سیستم بلوتوث جهت ارسال تبلیغات برای تمامی تلفن های همراه در اطراف مجموعه
 • امکان ارسال پیام کوتاه (SMS) به اعضا جهت اطلاع رسانی و سایر موارد طبق تنظیمات سیستم
 • مدیریت هوشمند کمدهای هر سالن باشگاه با استفاده از نرم افزار باشگاه و قفل های الکترونیکی
 • محیط نرم افزاری کاملا زیبا و روان و کاربر پسند
 • امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات باشگاه و دارای راهنمای کامل
 • اعلام آلارم در صورت ورود و یا خروج افراد خاص
 • امکان نمایش لوگو و اسم باشگاه بر روی گزارشات چاپی سیستم
 • امکان اتصال به پرینتر  حرارتی جهت ارائه  فیش رسید به مشتری.
 • امکان اتصال به گیتهای کنترل تردد، قفلهای الکترونیکی و درب های اتوماتیک جهت کنترل ورود و خروج.
 • امکان کارکرد نرم افزار تحت شبکه
 • استفاده از سیستم نوبت دهی جهت جلوگیری از تجمع مشتری
 • امکان استفاده از تابلوهای نمایشگر اعداد جهت نمایش مبلغ شارژ کارت ، میزان اعتبار باقی مانده در کارت، شماره کمد، تعداد افراد حاضر در باشگاه پینت بال و یا یک سالن ، تعداد ظرفیت خالی یک سالن ورزشی و….
 • امکان تعریف اطلاعات کارمندان باشگاه
 • قابلیت تعریف زمان برای هر گروه
 • امکان تنظیم تخفیف برای هر گروه
 • تهیه گزارش جزئیات ورود و خروج اعضاو بصورت روازنه و براساس تاریخ و هر عضو
 • گزارش کارکرد مالی بر اساس هر اپراتور و درآمد کل مجموعه
 • قابلیت ارتباط با سیستم حضور و غیاب
 • گزارش کلی ورود و خروج بر اساس تاریخ و ساعت
 • امکان گزارش گیری براساس تمامی آیتمها
 • تهیه نمودارهای ماهیانه و سالیانه مالی
 • ثبت تمامی اطلاعات کلی فرد و امکان گزارشگیری بر حسب جزئیات پرداختی
 • تهیه خروجی اطلاعات به سایر نرم افزارهای دیگر مانند EXCEL , WORD , CSV , TXT و PDF

 

 • Possibility to manage multiple venues simultaneously
 • Booking Capability
 • Sql server database
 • Ability to receive device information in offline mode
 • Management software for device settings.
 • Possibility to prepare various reports (financial, …) and various charts based on the date, devices, user and …
 • Define a calendar to determine the operating hours of the devices.
 • Ability to control the device’s operating time by software.
 • Possibility of assigning each station to different contractors and reporting its functionality
 • The ability to record information about the Paintball Club contracts with the welfare agencies of the organizations
 • Ability to set the access level for system operators
 • Ability to apply discounts for different groups
 • Possibility to set a bonus for a card or bracelet at random
 • Possibility to produce different outputs in different formats
 • Ability to define wrist guard
 • Ability to define the type of game (rial, number, time, contract)
 • Possibility of presence and absence of personnel with the same wristband
 • Ability to group in order to apply for contracts with different centers
 • The possibility of different parking rates for different groups
 • More than 100 different management reports
 • Report of the most inefficient game halls
 • Report of the most productive game halls
 • Survey system
 • Members registration and member photo processing at the same time with the ability to renew membership with the same card number and alert for completion of the deposit
 • Define coaches and determine the percentage of salary per class
 • Define different venues and sports in the Paintball Club
 • Definition of the Paintball Club entry calendar for each member or group to control the entry of members
 • Registration of members in 3 free groups, contractors, memberships
 • Ability to group members used to apply different prices.
 • Ability to connect to the Bluetooth system to send ads to all mobile phones around the collection
 • Ability to send SMS (SMS) to members for notification and other items according to system settings
 • Manage the smart rooms of each club hall with the use of club software and electronic locks
 • The software environment is quite nice and user-friendly
 • Ability to backup club information and complete guide
 • Alarm notification on arrival or departure of certain persons
 • Possibility to display the logo and club name on the system’s printed reports
 • Possibility to connect to the thermal printer to deliver receipts to the customer.
 • Possibility to connect to traffic control gates, electronic locks and automatic doors to control entry and exit.The ability to operate the software under the network
 • Use the turnkey system to prevent customer aggregation
 • Possibility to use numeric display boards to display the charge amount of the card, the remaining credit in the card, the dressing room, the
 • number of people in the paintball club or a hall, the number of vacant rooms in a gym, etc.
 • The ability to define the staff information of the club
 • Ability to define time for each group
 • Ability to adjust discounts for each group
 • Provide details of logging and logging of members in an up-to-date manner, based on the date and each member
 • Report financial performance based on each operator and total revenue
 • Ability to communicate with the attendance system
 • General arrival and departure report by date and time
 • Ability to report based on all items
 • Monthly and annual financial charts
 • Record all the general information of the individual and the possibility of reporting in detail
 • Provides information output to other software such as EXCEL, WORD, CSV, TXT and PDF

امکانات نرم افزاری اتوماسیون باشگاههای پینت بال :

امکانات نرم افزاری اتوماسیون باشگاههای پینت بال شامل:

 • امکان مدیریت چندین سالن  بصورت همزمان
 • قابلیت ثبت رزرو
 • بانک اطلاعاتی Sql server
 • امکان دریافت اطلاعات دستگاه ها در حالت کارکرد آفلاین
 • نرم افزار مدیریتی جهت تنظیمات دستگاهها .
 • امکان تهیه انواع گزارشات (مالی و…)  و نمودارهای مختلف براساس تاریخ ، دستگاهها ، کاربر و…
 • تعریف تقویم کاری مربوط به زمان استفاده از باشگاه و کاربران جهت تهیه میزان کارکرد دستگاهها.
 • امکان کنترل زمان کارکرد دستگاه توسط نرم افزار.
 • امکان واگذاری هر ایستگاه به پیمانکار های مختلف و امکان گزارش گیری کارکرد آن
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به قرارداد های باشگاه پینت بال با ادارات رفاه سازمان ها
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای اپراتور های سیستم
 • امکان اعمال تخفیف برای گروه های مختلف
 • امکان تعین جایزه برای کارت یا مچ بند های مختلف به صورت اتفاقی
 • امکان تهیه خروجی های مختلف با فرمتهای متفاوت
 • امکان تعریف مچ بند سرپرست
 • امکان تعریف نوع کاربری بازی (ریالی ، تعدادی ، زمانی ،‌ قراردادی)
 • امکان حضور و غیاب پرسنل با همان مچ بند
 • امکان گروه بندی جهت اعمال قرارداد ها با مراکز مختلف
 • امکان تعربف نرخ های مختلف پارکینگ برای گروه های مختلف
 • بیش از 100 نوع گزارشات متفاوت مدیریتی
 • گزارش از کم بازده ترین سالن های بازی
 • گزارش از پر بازده ترین سالن های بازی
 • سیستم نظر سنجی
 • ثبت نام اعضا و تهیه عکس عضو در همان لحظه با قابلیت تمدید عضویت با همان شماره کارت و اعلام آلارم جهت اتمام شهریه
 • تعریف مربیان و تعیین میزان حقوق درصدی برحسب هر کلاس
 • تعریف سالن و ورزشهای مختلف در باشگاه پینت بال
 • تعریف تقویم ورود به باشگاه پینت بال برای هر عضو و یا گروهی جهت کنترل ورود اعضا
 • امکان ثبت اعضا در 3 گروه آزاد، قراردادی، عضویت
 • امکان گروه بندی اعضا مورد استفاده جهت اعمال قیمت های مختلف.
 • امکان اتصال به سیستم بلوتوث جهت ارسال تبلیغات برای تمامی تلفن های همراه در اطراف مجموعه
 • امکان ارسال پیام کوتاه (SMS) به اعضا جهت اطلاع رسانی و سایر موارد طبق تنظیمات سیستم
 • مدیریت هوشمند کمدهای هر سالن باشگاه با استفاده از نرم افزار باشگاه و قفل های الکترونیکی
 • محیط نرم افزاری کاملا زیبا و روان و کاربر پسند
 • امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات باشگاه و دارای راهنمای کامل
 • اعلام آلارم در صورت ورود و یا خروج افراد خاص
 • امکان نمایش لوگو و اسم باشگاه بر روی گزارشات چاپی سیستم
 • امکان اتصال به پرینتر  حرارتی جهت ارائه  فیش رسید به مشتری.
 • امکان اتصال به گیتهای کنترل تردد، قفلهای الکترونیکی و درب های اتوماتیک جهت کنترل ورود و خروج.
 • امکان کارکرد نرم افزار تحت شبکه
 • استفاده از سیستم نوبت دهی جهت جلوگیری از تجمع مشتری
 • امکان استفاده از تابلوهای نمایشگر اعداد جهت نمایش مبلغ شارژ کارت ، میزان اعتبار باقی مانده در کارت، شماره کمد، تعداد افراد حاضر در باشگاه پینت بال و یا یک سالن ، تعداد ظرفیت خالی یک سالن ورزشی و….
 • امکان تعریف اطلاعات کارمندان باشگاه
 • قابلیت تعریف زمان برای هر گروه
 • امکان تنظیم تخفیف برای هر گروه
 • تهیه گزارش جزئیات ورود و خروج اعضاو بصورت روازنه و براساس تاریخ و هر عضو
 • گزارش کارکرد مالی بر اساس هر اپراتور و درآمد کل مجموعه
 • قابلیت ارتباط با سیستم حضور و غیاب
 • گزارش کلی ورود و خروج بر اساس تاریخ و ساعت
 • امکان گزارش گیری براساس تمامی آیتمها
 • تهیه نمودارهای ماهیانه و سالیانه مالی
 • ثبت تمامی اطلاعات کلی فرد و امکان گزارشگیری بر حسب جزئیات پرداختی
 • تهیه خروجی اطلاعات به سایر نرم افزارهای دیگر مانند EXCEL , WORD , CSV , TXT و PDF

 

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×