امکانات سخت افزاری سیستم اتوماسیون ماشین کرایه

امکانات سخت افزاری سیستم اتوماسیون ماشین کرایه:

امکانات سخت افزاری سیستم اتوماسیون ماشین کرایه پردازنده پارس شامل یک دستگاه کنترلر ثبت ورود و خروج  ، برای مدیریت زمانی ماشین های بازی مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×