امکانات سخت افزاری سیستم اتوماسیون ماشین کرایه

امکانات سخت افزاری سیستم اتوماسیون ماشین کرایه:

امکانات سخت افزاری سیستم اتوماسیون ماشین کرایه پردازنده پارس شامل یک دستگاه کنترلر ثبت ورود و خروج  ، برای مدیریت زمانی ماشین های بازی مورد استفاده قرار می گیرد.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×