اتوماسیون مجموعه های ورزشی

اتوماسیون مجموعه های ورزشی

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در مجموعه های ورزشی و باشگاه ها کاری ریسک پذیر و پر اهمیت می باشد لذا مدیران مجموعه ها با خطرات مهمی در زمینه این قبیل سرمایه گذاری مواجه هستند. لذا سیستم مدیریت مجموعه ورزشی بسیار حائز اهمیت بوده و جایگاه بسیار مهمی را در حفظ مشتریان باشگاه ایجاد می کند .

در این میان مدیریت آسان مجموعه و کنترل تردد مشتریان و ثبت نام و تمدید ثبت نام آنها و کنترل میزان درآمد حاصل از آن از یک سو و ترغیب مشتریان بیشتر به استفاده از خدمات مجموعه ورزشی یا باشگاه از سوی دیگر، دغدغه همیشگی مدیران این مجموعه ها بوده است. لذا با استفاده از سیستم اتوماسیون ورزشی شرکت پردازنده پارس ، دیگر نیازی نیست که بصورت سنتی ورود و خروج اعضا کنترل شده و منجر به ایجاد مشکل بین اپراتور ها و مشتریان مجموعه شود.در عین حال این سیستم با امکانات بسیار متنوع که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد , مشکلات بزرگی از قبیل سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو و بعضاً اپراتور های مجموعه ، هزینه سنگین مدیریت انسانی و .. را به صورت کامل برطرف می نماید. نمودار زیر اجزای تشکیل دهنده سیستم اتوماسیون مجموعه های فرهنگی و ورزشی را نشان می دهد.

نحوه عملکرد :

در این سیستم شخص با مراجعه به گیشه ثبت نام , یک کارت یا جاسوئیچی یا دستبند هوشمند با توجه به نوع ثبت نام خود اعم از نوع ورزش و مدت زمان ثبت نام خود دریافت می کند سپس با مراجعه به قسمت های مختلف مجموعه و انتخاب ورزش مورد نظر خود در صورت مجاز وارد سالن مربوطه می شود. شایان ذکر است بسته به نوع قفل های نصب شده بر روی کمد ها می توان با نشان دادن کارت یا مچ بند از امکانات بخش مربوط به لاکر ها نیز استفاده نمود . در این سیستم در صورتی که از قفل های آنلایناستفاده شود می توان باز شدن درب کمد را منوط به مجاز بودن ثبت نام و ثبت ورود در دستگاه ورود نمود ضمناً اعضا می توانند با استفاده از کارت علاوه بر خدمات مجموعه از پارکینگ یا رستوران و یا مراکز خرید مجموعه نیز استفاده کنند. این سیستم با قابلیت ارائه بیش از 111 نوع گزارشات متنوع می تواند اطلاعات مربوط به استفاده از سالن های مختلف را با ساعت و تاریخ استفاده و جزئیات ، کلیه اطلاعات را اعلام نماید.

در مورد افرادی که به صورت تک جلسه یا فقط یکبار به باشگاه مراجعه می کنند نیز قابلیت ثبت ورود تک جلسه و ارائه فیش رسید وجود دارد.

 

 

فلوچارت ورزشی

 

مزایای سیستم:

 جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو
 امکان مدیریت دقیق بر تردداعضا و اپراتور ها
 کنترل تعداد جلسات اعضا و انقضا کارت بصورت خودکار
 اعلام آلارم جهت اتمام شهریه
 جلوگیری از خطاهای انسانی مربوط به اپراتورها
 امکان عقد قرارداد با ادارات رفاه وزارت خانه ها ،سازمان ها و ارگانهای دولتی ، مدارس و …
 ثبت و نگهداری کلیه درآمد باشگاه
 امکان اتصال به سیستم بانکی جهت تخصیص درصد از درآمد بین بهره بردار و مالک
 امکان تعریف سالن ها و ورزش های مختلف با انواع روش ثبت نام

Considering that investing in sports complexes and clubs is risky and important, the managers face significant risks in the field of such investments. Therefore, the management system of the sports complex is very important and it has a very important role in maintaining the customers of the club. Meanwhile, easy management of the complex and control of customers’ traffic and the registration and extension of their registration and control of the amount of revenue from it on the one hand, and encouraging more customers to use the services of the sports complex or the club on the other,has been permanent concerns of the managers of these complexes. Therefore, using the sports automation system of Pardazande Pars, there is no longer a need for the traditional entry and exit of members as it is controlled with the software and prevents problem between operators and customers. At the same time, this system, with a very diverse range of features, which is briefly discussed below, addresses great problems such as abusive use of opportunists and some of the complex operators, the high cost of human resources management, and so on. . The diagram below shows the components of the sport complex automation system.

Mode of operation: In this system, a person who receives a smart card, according to the type of his registration, including the type of exercise and his registration period, by referring to the registration box, then by referring to the different parts of the complex and selecting the sport of your choice will be allowed into the area. It is worth mentioning that, depending on the type of locks installed on the closets, it is possible to use the locker room’s with the same smart card. In this system, if you use online locks, costumers can open the lockers only if their registration allows and they register an enter at the front door. Members can also use the card to access services of the park or restaurant or Shopping centers. With more than 111 types of reports, the system can provide information on the use of various venues with the time and date of use, and details.
For individuals who come to the club for a single session, there is also the ability to register for single-session entries and to deliver a receipt.

فلوچارت ورزشی

 

System benefits:

 • Avoid abusive of frauds
 • Possibility of accurate management of operators
 • Control the number of members’ sessions and automatic card expiration
 • Announcing alarm for membership expiration
 • Avoid human-based errors
 • The possibility of contracting with welfare offices of ministries, governmental organizations and institutions, schools and …
 • Registration and maintenance of all club income
 • The possibility of connecting to a bank system to allocate the percentage of income between the owners
 • The ability to define different venues and sports with different registration methods

اتوماسیون مجموعه های ورزشی

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در مجموعه های ورزشی و باشگاه ها کاری ریسک پذیر و پر اهمیت می باشد لذا مدیران مجموعه ها با خطرات مهمی در زمینه این قبیل سرمایه گذاری مواجه هستند. لذا سیستم مدیریت مجموعه ورزشی بسیار حائز اهمیت بوده و جایگاه بسیار مهمی را در حفظ مشتریان باشگاه ایجاد می کند .

در این میان مدیریت آسان مجموعه و کنترل تردد مشتریان و ثبت نام و تمدید ثبت نام آنها و کنترل میزان درآمد حاصل از آن از یک سو و ترغیب مشتریان بیشتر به استفاده از خدمات مجموعه ورزشی یا باشگاه از سوی دیگر، دغدغه همیشگی مدیران این مجموعه ها بوده است. لذا با استفاده از سیستم اتوماسیون ورزشی شرکت پردازنده پارس ، دیگر نیازی نیست که بصورت سنتی ورود و خروج اعضا کنترل شده و منجر به ایجاد مشکل بین اپراتور ها و مشتریان مجموعه شود.در عین حال این سیستم با امکانات بسیار متنوع که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد , مشکلات بزرگی از قبیل سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو و بعضاً اپراتور های مجموعه ، هزینه سنگین مدیریت انسانی و .. را به صورت کامل برطرف می نماید. نمودار زیر اجزای تشکیل دهنده سیستم اتوماسیون مجموعه های فرهنگی و ورزشی را نشان می دهد.

نحوه عملکرد :

در این سیستم شخص با مراجعه به گیشه ثبت نام , یک کارت یا جاسوئیچی یا دستبند هوشمند با توجه به نوع ثبت نام خود اعم از نوع ورزش و مدت زمان ثبت نام خود دریافت می کند سپس با مراجعه به قسمت های مختلف مجموعه و انتخاب ورزش مورد نظر خود در صورت مجاز وارد سالن مربوطه می شود. شایان ذکر است بسته به نوع قفل های نصب شده بر روی کمد ها می توان با نشان دادن کارت یا مچ بند از امکانات بخش مربوط به لاکر ها نیز استفاده نمود . در این سیستم در صورتی که از قفل های آنلایناستفاده شود می توان باز شدن درب کمد را منوط به مجاز بودن ثبت نام و ثبت ورود در دستگاه ورود نمود ضمناً اعضا می توانند با استفاده از کارت علاوه بر خدمات مجموعه از پارکینگ یا رستوران و یا مراکز خرید مجموعه نیز استفاده کنند. این سیستم با قابلیت ارائه بیش از 111 نوع گزارشات متنوع می تواند اطلاعات مربوط به استفاده از سالن های مختلف را با ساعت و تاریخ استفاده و جزئیات ، کلیه اطلاعات را اعلام نماید.

در مورد افرادی که به صورت تک جلسه یا فقط یکبار به باشگاه مراجعه می کنند نیز قابلیت ثبت ورود تک جلسه و ارائه فیش رسید وجود دارد.

 

 

فلوچارت ورزشی

 

مزایای سیستم:

 جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو
 امکان مدیریت دقیق بر تردداعضا و اپراتور ها
 کنترل تعداد جلسات اعضا و انقضا کارت بصورت خودکار
 اعلام آلارم جهت اتمام شهریه
 جلوگیری از خطاهای انسانی مربوط به اپراتورها
 امکان عقد قرارداد با ادارات رفاه وزارت خانه ها ،سازمان ها و ارگانهای دولتی ، مدارس و …
 ثبت و نگهداری کلیه درآمد باشگاه
 امکان اتصال به سیستم بانکی جهت تخصیص درصد از درآمد بین بهره بردار و مالک
 امکان تعریف سالن ها و ورزش های مختلف با انواع روش ثبت نام

  ثبت شماره تماس

  شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

  مثال : 09120000000  [recaptcha]

  ×