اتوماسیون باشگاه پینت بال

اتوماسیون باشگاه پینت بال :

اتوماسیون باشگاه پینت بال در این سیستم مشتری با مجموعه تماس گرفته و سانس مورد نیاز خود را رزرو می نماید ، اپراتور مجموعه با ورود به قسمت مخصوص رزرو ها در نرم افزار سانس مورد نظر را برای مشتری رزرو کرده و سیستم بصورت اتوماتیک سانس و ساعت رزرو شده را برای مشتری بصورت اس ام اس ارسال می نماید.مشتری  با مراجعه به گیشه یا پایانه های صدور یک دستبند هوشمند که بصورت بدون تماس کار می کند را به میزان شارژ مورد نظر خود در قبال وجه پرداخت شده دریافت می کند و قادر خواهد بود در صورتی که شارژ دستبندش به پایان رسید مجداداً در پایانه های شارژ اقدام به شارژ آن نماید . این مچ بند به منزله کیف پول مشتری بوده و امکان استفاده از آن در کمدهای رختکن ، صندوق امانات و همچنین خرید از بوفه و رستوران و فروشگاه ها  … را پیدا می کند

قابلیت های نرم افزار:

مشتری قادر خواهد بود با نشان دادن دستبند خود به کارتخوان قفل های نصب شده در رختکن کمدی را به خود اختصاص و درب آن را به وسیله این مچ بند باز و بسته نماید لازم به ذکر است این مچ بند فقط درب کمد مربوطه را باز کرده و سایر مج بند ها نیز قابلیت باز و بسته کردن کمد اختصاص داده شده به مچ بند دیگری را نخواهند داشت ضمناً می توان گروه های مختلفی از کمد ها را به مچ بند های خاصی اختصاص داده و قسمتی برای vip در رختکن در نظر گرفت .

image_pdfimage_print

In this system, the customer makes a reservation with the call center and reserves the required time. The operator will reserve the reservation with the special reservation in the reserved program for the customer, and the system will automatically save the booked hours for the customer and informs them through a text message. The customer receives a smart bracelet and pays the fee through cash. This bracelet is a customer wallet and can be used in the dressing room, locker room, as well as shopping from the buffet, restaurants and shops …

The client will be able to suse this bracelet to access lockers. It should be noted that this bracelt only open one locker door and other fittings will not be opened and close using the same bracelet. In addition, different groups of wardrobes can be assigned to different color bracelets and are considered part of the vip in the dressing room.

image_pdfimage_print

اتوماسیون باشگاه پینت بال :

اتوماسیون باشگاه پینت بال در این سیستم مشتری با مجموعه تماس گرفته و سانس مورد نیاز خود را رزرو می نماید ، اپراتور مجموعه با ورود به قسمت مخصوص رزرو ها در نرم افزار سانس مورد نظر را برای مشتری رزرو کرده و سیستم بصورت اتوماتیک سانس و ساعت رزرو شده را برای مشتری بصورت اس ام اس ارسال می نماید.مشتری  با مراجعه به گیشه یا پایانه های صدور یک دستبند هوشمند که بصورت بدون تماس کار می کند را به میزان شارژ مورد نظر خود در قبال وجه پرداخت شده دریافت می کند و قادر خواهد بود در صورتی که شارژ دستبندش به پایان رسید مجداداً در پایانه های شارژ اقدام به شارژ آن نماید . این مچ بند به منزله کیف پول مشتری بوده و امکان استفاده از آن در کمدهای رختکن ، صندوق امانات و همچنین خرید از بوفه و رستوران و فروشگاه ها  … را پیدا می کند

قابلیت های نرم افزار:

مشتری قادر خواهد بود با نشان دادن دستبند خود به کارتخوان قفل های نصب شده در رختکن کمدی را به خود اختصاص و درب آن را به وسیله این مچ بند باز و بسته نماید لازم به ذکر است این مچ بند فقط درب کمد مربوطه را باز کرده و سایر مج بند ها نیز قابلیت باز و بسته کردن کمد اختصاص داده شده به مچ بند دیگری را نخواهند داشت ضمناً می توان گروه های مختلفی از کمد ها را به مچ بند های خاصی اختصاص داده و قسمتی برای vip در رختکن در نظر گرفت .

image_pdfimage_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×