آیا با حذف اپراتورها در مراکز تفریحی و تجاری موافقید ؟

آیا با حذف اپراتورها در مراکز تفریحی و تجاری موافقید ؟

ابتدا میبایست معایب و مزایای حذف اپراتور را بررسی کنیم ، یک اپراتور سیستم های اتوماسیون شهربازی قطعا و یقینا دچار اشتباه می شوند و خطای انسانی امری انکار ناپذیر می باشد لذا برای جلوگیری از خطاهای انسانی بهترین و به روز ترین روش های موجود استفاده از سیستمی می باشد که اپراتور هارا به حداقل برساند .

در حال حاضر دنیا به سمت حذف نیروی انسانی پیش میرود لذا خواه یا ناخواه می بایست هم سو با تکنولوژی پیش رفت ، از جمله مزایای سیستم های هوشمند حذف خطاهای عمدی و سهوی ، افزایش سرعت و دقت در انتخاب ، کاهش هزینه های مالی ، افزایش امنیت ، کاهش استفاده از پول نقد ، حذف نیروی انسانی و… می باشد .

لذا استفاده از سیستم اتوماسیون شهر بازی به صورت کاملا مکانیزه علاوه بر موارد بالا دقت در محاسبات و گزارشات را نیز افزایش می دهد و همچنین عملکرد بهتری در سرعت روند بخش های مختلف یک مجموعه تفریحی ایفا میکند که خود یک عامل نظم دهنده در اجرای هر چه دقیق تر مجموعه می باشد.از جمله مزایای یک سیستم مکانیزه می توان به کاهش نیروی انسانی ، افزایش امنیت ، دقت در محاسبات و … اشاره کرد.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×