اتوماسیون شهربازی

ژانویه 30, 2017

APTS Software Features

Function: In this system, the person purchases a smart card with the required amount of credit from the ticket sales office, then the card is used […]
ژانویه 30, 2017

APTS Hardware Features

image_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×