سیستم مدیریت پارکینگ

سیستم جامع اتوماسیون پارکینگ شرکت پردازنده پارس به دو قسمت سیستم مدیریت پارکینگ و سیستم هدایت گر پارکینگ تقسیم می شود که قابلیت ها و امکانات هر کدام به شرح زیر می باشد:

بهترین و کامل ترین سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ در انواع مختلف با توجه به کاربری پارکینگ

سیستم مدیریت پارکینگ های هوشمند جهت مدیریت کامل یک پارکینگ که شامل 2 بخش می باشد :

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×