سیستم جامع بلیط الکترونیکی شهربازی

سیستم جامع بلیط الکترونیکی شهربازی :

سیستم جامع بلیط الکترونیکی شهربازی با توجه به اینکه سرمایه گذاری در شهربازی کاری ریسک پذیر و پر اهمیت می باشد لذا صاحبان شهربازی با خطرات مهمی در زمینه این قبیل سرمایه گذاری مواجه هستند. لذا سیستم مدیریت فروش شهربازی بسیار حائز اهمیت بوده و جایگاه بسیار مهمی را در حفظ مشتریان شهربازی ایجاد می کند . در این میان مديريت آسان مجموعه و كنترل ميزان درآمد حاصل از آن از يك سو و ترغيب مشتريان به استفاده بيشتر از دستگاه‌هاي بازي از سوي ديگر، دغدغه هميشگي مالكين شهربازي بوده است.

مزیت های استفاده از این سیستم :

با استفاده از سيستم اتوماسيون شهربازي شرکت پردازنده پارس ، ديگر نيازي نيست كه مشتري تعداد زيادي سكه را در جيب‌هاي خود حمل كند و يا زمان زيادي را در صف‌هاي طولاني گيشه ها، جهت خريد بليط صرف نمايد. در عین حال این سیستم با امکانات بسیار متنوع که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد ,  مشکلات بزرگی از قبیل سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو و بعضاً مسئولان دستگاه بازی ، هزینه سنگین چاپ بلیط ، کنترل عملکرد مسئولان فروش بلیط و… را به صورت کامل برطرف می نماید. نمودار زیر اجزای تشکیل دهنده سیستم اتوماسیون شهربازی را نشان می دهد:

toy2

image_pdfimage_print

Considering that investment in playgrounds is risky and important, the owners of the amusement parks face significant risks. Therefore, the amusement park ticket automation system is very important and creates a very important place in attracting customers. Meanwhile, easy management of the park and control over revenue from it on the one hand, and encouraging customers to use more games on the other hand, has always been a concern for the owner of the park. Using the Pardazande Pars’ automation system, the customer no longer needs to carry a large number of coins in his pockets or spend a lot of time in the long queues of the casino to buy tickets. At the same time, the system, with a very diverse range of features, which is briefly discussed below, has solved major problems, such as the misuse of opportunists and sometimes officials of the gaming machines, the heavy ticket printing price, the control over ticket sellers, etc. The following diagram shows the components of a amusement park ticket automation system:

toy2

image_pdfimage_print

سیستم جامع بلیط الکترونیکی شهربازی :

سیستم جامع بلیط الکترونیکی شهربازی با توجه به اینکه سرمایه گذاری در شهربازی کاری ریسک پذیر و پر اهمیت می باشد لذا صاحبان شهربازی با خطرات مهمی در زمینه این قبیل سرمایه گذاری مواجه هستند. لذا سیستم مدیریت فروش شهربازی بسیار حائز اهمیت بوده و جایگاه بسیار مهمی را در حفظ مشتریان شهربازی ایجاد می کند . در این میان مديريت آسان مجموعه و كنترل ميزان درآمد حاصل از آن از يك سو و ترغيب مشتريان به استفاده بيشتر از دستگاه‌هاي بازي از سوي ديگر، دغدغه هميشگي مالكين شهربازي بوده است.

مزیت های استفاده از این سیستم :

با استفاده از سيستم اتوماسيون شهربازي شرکت پردازنده پارس ، ديگر نيازي نيست كه مشتري تعداد زيادي سكه را در جيب‌هاي خود حمل كند و يا زمان زيادي را در صف‌هاي طولاني گيشه ها، جهت خريد بليط صرف نمايد. در عین حال این سیستم با امکانات بسیار متنوع که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد ,  مشکلات بزرگی از قبیل سوءاستفاده افراد فرصت طلب وسودجو و بعضاً مسئولان دستگاه بازی ، هزینه سنگین چاپ بلیط ، کنترل عملکرد مسئولان فروش بلیط و… را به صورت کامل برطرف می نماید. نمودار زیر اجزای تشکیل دهنده سیستم اتوماسیون شهربازی را نشان می دهد:

toy2

image_pdfimage_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×