سیستم اعتباری

سیستم اعتباری:

سیستم اعتباری اتوماسیون سیستم اعتباری شامل انواع سیستمهایی که در آنها به جای استفاده از پول نقد امکان استفاده از کارت یا دستبند یا … با استفاده از تکنولوژی RFID و MIFARE امکان پذیر می باشد .

image_pdfimage_print

Credit system automation includes a variety of systems that allow using card or bracelet using RFID technology instead of using cash.

image_pdfimage_print

سیستم اعتباری:

سیستم اعتباری اتوماسیون سیستم اعتباری شامل انواع سیستمهایی که در آنها به جای استفاده از پول نقد امکان استفاده از کارت یا دستبند یا … با استفاده از تکنولوژی RFID و MIFARE امکان پذیر می باشد .

image_pdfimage_print

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×